Kompozytowe proszki o wysokiej dyspersji faz międzymetalicznych i ceramicznych otrzymywanych aktywowaną syntezą wysokotemperaturową ASHS

Boleslaw M. Formanek ,  Krzysztof Szymański ,  Grzegorz J. Moskal ,  Bożena Szczucka-Lasota 

Silesian University of Technology, Department of Materials Science, Krasińskiego 8, Katowice 40-019, Poland

Abstract

            Scharakteryzowano grupę kompozytowych proszków otrzymywanych w cyklu technologicznym zapewniającym koherencję faz twardych z plastyczną osnową metaliczną.        Proszki otrzymywano w złożonym cyklu reaktywnego i wysokoenergetycznego mielenia, mechanicznego stopowania i samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej ASHS. Wykorzystano procesy aluminotermicznej i węgloaluminotermicznej redukcji tlenków dla procesów syntezy proszków. Przedstawiono schemat procesu otrzymywania kompozytowych proszków, ich wybrane struktury i skład fazowy. Przykłady kompozytowych proszków można określić wzorami:

FeCr-FeAl-TiAl-Al2O3

FeAl-TiC-Al2O3

FexAly-Al2O3,

NiAl-SiC,

FeAl-Cr3C2-Al2O3

            Proszki są stosowane do natryskiwania cieplnego powłok metodami HVOF, APS spiekania i modyfikacji lekkich stopów. Proszki zawierające fazy o wysokiej, drobno dyspersyjnej nanostrukturze są wytwarzane w skali laboratoryjnej i produkcyjnej.

Grupy proszków są chronione prawem autorskim i patentowym.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23300 must be provided.

 

Related papers
 1. XRD characterization of new type of pyrochlore powders for TBC applications
 2. Microstructural characterization of Gd2Zr2O7 type of TBC system obtained by APS method
 3. Characterization of NiCoCrAlY powders and coating obtained by plasma sparaying for TBC applications
 4. Microstructure and thermal diffusivity of La2Zr2O7 powder for TBC aplications
 5. Cracks characterization of YSZ and RE zirconates thermal barrier coatings obtained by APS method
 6. Microstructural characterization of La2Zr2O7 new type of TBC system
 7. Microstructure of Ni(Cr)-Cr3C2 -Cr7C3 -TiC composite powder

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Boleslaw M. Formanek
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-09-01 13:40
Revised:  2010-09-01 13:42
Google
 
Web science24.com
© 1998-2022 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine