Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych

Elzbieta Krasicka-Cydzik 1Izabela Głazowska 1Agnieszka Kaczmarek Tomasz Klekiel Krzysztof Bialas-Hełtowski Magdalena Machnik Jowita Łoin 

1. University of Zielona Gora, Podgorna 50, Zielona Góra 65-246, Poland

Abstract

Podłożem biosensorów są cienkie folie z tytanu i jego stopów implantowych pokryte warstwami nanorurek tlenkowych. Warstwy te formowane są w procesie anodowania w środowisku kwasu fosforowego przy zachowaniu takich parametrów, które zapewniają kontrolę grubości warstwy, średnicy nanorurek oraz ich jednorodności.  Warunki prowadzenia procesu anodowania (program polaryzacji i skład elektrolitu) zapewniają równoczesną podwyższoną zawartość jonów fluorkowych i fosforanowych w wierzchniej warstwie nanorurek, co sprzyja ich bioaktywności w środowisku płynu fizjologicznego. Po przeprowadzeniu procesu elektrochemicznego warstwy poddawane są zabiegom modyfikacji chemicznej i cieplnej.  Modyfikacja cieplna poprawia przewodność elektryczną nanostrukturalnej tlenkowej warstwy półprzewodnikowej. Zaproponowany układ metal/nanorurkowa warstwa tlenkowa stanowi gotowe podłoże do wykorzystania w charakterze platformy dla amperometrycznych i impedancyjnych biosensorów elektrochemicznych lub biosensorów półprzewodnikowych na bazie układu tranzystora polowego.

Przeprowadzone wstępne prace na wykrywaniem obecności H2O2 w płynie fizjologicznym potwierdziły przydatność proponowanych podłoży do opracowania enzymatycznego biosensora elektrochemicznego III generacji.

Oferta wykorzystania takich warstw kierowana jest do producentów implantów kostnych
zainteresowanych wytwarzaniem elementów pokrytych powłokami o wysokiej bioaktywności, stymulującymi proces wrastania tkanki kostnej oraz zdolnych do monitorowania tego procesu biosensorów stanowiących części tych implantów.

Oferujemy ponadto metody wytwarzania na stopach tytanu w środowisku kwasu fosforowego zwartych warstw tlenkowych pokrytych fosforanową warstwą żelo-podobną charakteryzującą się wysoką bioaktywnością in vitro (2 patenty).
 

Auxiliary resources (full texts, presentations, posters, etc.)
  1. FULLTEXT: Podłoża biosensorów na bazie implantowych materiałów tytanowych, PDF document, version 1.4, 0.2MB
  • Legal notice:

    The above materials are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Pielaszek Research Corporation, the Publisher.
    Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations. In such a case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23247 must be provided.

 

Related papers
  1. Anodowanie implantowych stopów tytanu w roztworach glicerolu
  2. The comparison of immobilization for glucose oxidase and  horseradish peroxidase on titania nanotube surface 

Presentation: Oral at Nanotechnologia PL, by Elzbieta Krasicka-Cydzik
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-08 23:15
Revised:   2010-09-07 00:21