Oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych

Leszek Stobinski 1,2Artur Małolepszy 1Marta Mazurkiewicz 1Krzysztof J. Kurzydlowski 1

1. Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering (InMat), Wołoska 141, Warszawa 02-507, Poland
2. Polish Academy of Sciences, Institute of Physical Chemistry, Kasprzaka 44/52, Warszawa 01-224, Poland

Abstract

Naszym głównym zainteresowaniem jest oczyszczanie i modyfikacja nanomateriałów węglowych, w szczególności wielościennych nanorurek węglowych.

Do chwili obecnej opracowaliśmy technologie oczyszczania nanorurek węglowych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej. Aktualnie prowadzimy prace nad różnorodną funkcjonalizacją nanorurek węglowych w skali laboratoryjnej. Dotyczy ona przyłączenia grup karboksylowych (-COOH), hydroksylowych (-OH) i aminowych (-NH2) do końców i ścian nanorurek węglowych.

Funkcjonalizowane nanorurki węglowe stanowią materiał wyjściowy do uzyskania nowoczesnych kompozytów polimerowych i metalicznych.

Nanokompozyty z domieszką funkcjonalizowanych nanorurek węglowych znajdują obecnie szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach chemii (kataliza, nanosensory chemiczne, nowe źródła energii – baterie litowe, ogniwa paliwowe), nanomedycyny (nośniki leków, markery), elektroniki (źródła zimnych elektronów), inżynierii materiałowej (materiały wzmocnione mechanicznie o zwiększonym przewodnictwie elektrycznym i cieplnym, nanoceramika), w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym (lekkie, wytrzymałe materiały konstrukcyjne).

Proponowane przez naszą grupę rozwiązania są nowatorskie i konkurencyjne w skali kraju. Szczególnie interesują nas nanokompozyty o niskiej zawartości nanorurek węglowych, poniżej 1% wagowego.

Aktualnie, w ramach współpracy, proponujemy przygotowanie i dostarczenie różnorodnie funkcjonalizowanych chemicznie i fizycznie nanorurek węglowych w zależności od oczekiwanych właściwości nanokompozytu.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23240 must be provided.

 

Related papers
 1. Financing of industry relevant projects in Poland
 2. Electrospun nanocomposites from PHBV for bone tissue engineering
 3. Nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 4. Novel antimicrobial and biocidal filtration media
 5. Modeling of growth kinetics of SiC single crystal in PVT process
 6. Application of micro- and nanostructured biomaterials in regenerative medicine
 7. Core-shell P(LLA-CL) based electrospun nanofibers for peripheral nerve tissue engineering
 8. Surface modification of PCL scaffold changes protein adsorption
 9. TiO2 nanotubes based composite layers for biomedical applications
 10. Carbon nanotubes applications for drug and gene delivery
 11. Modification of epoxy resin properties by adding multi wall carbon nanotubes
 12. Możliwości badawcze Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej na WIM PW
 13. Otwarcie konferencji
 14. Perspektywy rozwoju nanomateriałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
 15. Zastosowania mikroskopii AFM dla farmacji i medycyny
 16. Wykorzystanie nanotechnologii w procesie odlewania precyzyjnego
 17. Modyfikacje polimerów stosowanych w lotnictwie za pomocą nanorurek węglowych
 18. Luminescent polyurethane nanocomposites: processing, structure and properties
 19. Micro Sensor for cell force measurement
 20. Preliminary studies on degradation of polylactides fibers
 21. Effect of grain size on reactive diffusion between Ti-Al
 22. TEM investigations of the nanostructure, multilayer CrN/Cr coatings obtained by vacuum-arc method
 23. Carbon Nanotubes Supported Bimetallic Palladium-Gold Electrocatalysts for Direct Formic Acid Fuel Cell
 24. Raman spectroscopy studies of metal - carbon nanotubes composite materials.
 25. Bulk  nanostructured  titanium  fabricated  by  hydrostatic  extrusion
 26. Composites PLLA/MWNTs produced by twin-screw microcompounder
 27. Polyurethane-based material with calcite and aragonite for tissue engineering composite scaffolds
 28.  A  degradable and highly porous polyurethane scaffolds for bone tissue engineering
 29. Reduced activation ODS ferritic steel – recent development in high speed hot extrusion processing
 30. Investigation of the DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings using FIB and SEM techniques
 31. A combination of microCT and FEM methods for development of a new scaffold for bone regeneration
 32. Laser radiation-induced effects in Raman spectra of multiwalled carbon nanotubes
 33. Properties of transparent elastomer nanocomposites (polyurethane/ ZrO2:Eu3+) as materials for optoelectronic application
 34. Investigation of fatique crack growth rate of Al 5484 ultrafine grained alloy after ECAP process
 35. Fire retardant polyurethane elastomers/aluminophosphorate nanocomposites for higher temperature application
 36. The influence of grain refinement on the corrosion mechanism of 7475 aluminium alloy
 37. Modelling the influence of the grain size distribution on the properties of nanometals
 38. Hybrid functional applied to the study of properties of narrow and wide band gap semiconductors
 39. Recrystallization and Grain Growth in Nano-structured Austenitic Stainless Steel under Electric Current Heating
 40. Effect of deformation and strain rate on diminishing of microstructure of aluminium alloys (AlCu4Zr0.5 and AlZn6Mg3CuZr)
 41. Grain refinement in CuCrZr by SPD processing
 42. Tailoring mechanical properties of nano-structured Eurofer 97 steel for fusion applications
 43. Microscopic and surface analytical characterization of TiO2 nanotubes produced by anodic oxidation and thermal treatment 
 44. Investigation of cells interactions with textile scaffolds for bone tissue enginnering
 45. Culture of osteoblasts on nanostructured titanium – preliminary observation
 46. Electrospun polymeric fibers for cartilage regeneration
 47. Biodegradable and bioabsorbable polymeric - ceramic composites for medical applications
 48. Modelling of plastic deformation of nano-polycrystalline materials
 49. Preliminary examinations of mechanical properties of DLC and novel DLC-polymer hybrid coatings for resurfacing hip prostheses
 50. Optimization of the polymeric scaffolds for bone tissue engineering fabricated by rapid prototyping method
 51. Bone tissue engineered product based on human bone derived cells and polyurethane scaffold
 52. Molecular statics simulation of nanoindentation on nanocrystalline copper
 53. Microstructural and mechanical characterization of zirconia based composite
 54. Modeling of order-disorder phase transition in intermetallic compounds
 55. Optimization of polyurethane structure as the potential materials for bone tissue engineering applications
 56. Fabricationg polyurethane/calcium carbonate composite scaffold for bone tissue engineering
 57. Polyurethane nano-composites with luminescence properties for optics and optoelectronics applications.
 58. Tailoring mechanical properties by grain refinement and particle redistribution
 59. Stochastic Approach To The Changes In The Mechanical Properties Of Nano-Crystalline Materials Induced By Grain Growth
 60. Surface effect on atomic ordering in nano-layered L10 AB binaries: multiscale Monte Carlo Simulation
 61. Characterization of nanopowders
 62. Microstructure and mechanical properties of HE-treated titanium depending on its initial state
 63. Influence of hydrostatic extrusion parameters on the microstructure and mechanical properties of 6082 aluminium alloy
 64. The effect of grain size distribution on mechanical properties of nanometals
 65. Carbon Nanotubes: Modifications and Applications
 66. Morphological and surface analytical characterization of chemically pretreated Ti surfaces intended for biomedical applications
 67. Electron microscopy studies of magnesium hydride
 68. Microstructure and mechanical properties of 7475 aluminium alloy processed by SPD methods
 69. Investigation of aqueous surface processes and corrosion mechanisms of Al-(Cu)-Fe-Cr quasicrystaline approximant
 70. Characterization of the effects of hydrostatic extrusion on structure and surface properties of 303 austenitic stainless steel
 71. The Effect of Hydrostatic Extrusion on the Corrosion Stability of Austenitic Stainless Steels
 72. The Effect of Hydrostatic Extrusion on Resistance of 316 Austenitic Stainless Steel to Pit Nucleation
 73. Nanomaterials in dental applications
 74. Nanostructure formation in austenitic stainless steel
 75. Evaluation of crystal structure and polytypism of SiC in microwave sintered diamond-SiC composite by TEM and HR-TEM
 76. Hydrogen induced changes in 316L stainless steel microstructure
 77. Diamine biomolecules surface functionalization single-walled carbon nanotube as gene-delivery vector
 78. Statistical model of grain growth in polycrystalline nanomaterials
 79. Repair and regeneration of osteochondral defects in the articular joints
 80. Corrosion resistance of nanostructured titanium
 81. Effect of surface treatment on the microstructure of TA6V
 82. Predicting site occupation of Fe in B2 NiAl from ab initio computations
 83. Catalytic Activity and Selectivity of Pt/MWCNTs System in Hydrodechlorination of Freon CFC-12
 84. Structure and properties of polyurethane/YAG:Tb3+ nano-composites with luminescence properties
 85. Structure and thermal properties of epoxy resins nano-composites with flame retardants
 86. The influence of ZrO2 containing 10% Eu 3+ on the polyurethane hard domain structure of nano-composites with luminescence properties
 87. An influence of boehmite modification on the dispersion in the polyurethane matrix
 88. Materials hardness estimation by simulation of the indentation process
 89. Ferrimagnetic DP-Bioglass Particles Modified with Polyethylene Glycol and Folic Acid Used for Drug Delivery Process
 90. Stability of second phase particles during processing by hydrostatic extrusion
 91. The influence of nano - filler on microstructure homogeneity and selected properties of dental ceramic - polymer composites
 92. Grain Boundary Migration in Nanocrystalline Iron
 93. Thermal properties of L10-TiAl from first principle calculations
 94. Structural stability of zirconia ceramic in water and acid solutions
 95. The influence of the structure of metastable τ - phase on magnetic hysteretic properties of Мn55.5Аl44С0.5 alloy
 96. Morphology and chemical characterization of Ti surfaces modified for biomedical applications
 97. Evaluation of degradation degree of dental hybrid composite used as permanent fillings
 98. Optimization of particle reinforced lead-free solders
 99. Microstructural evaluation during particles addition to lead-free solders
 100. Thermal stability of hybrid polyurethane and modified boehmite
 101. Applications of quantitative image analysis to the description of the morphology of hybrid polyurea-nitryle-urethanes
 102. Improvement of wetting and bonding of SiO2 ceramics and urea-urethane elastomer
 103. A hybrid atomistic-continuum finite element modelling of locally disordered crystalline structure
 104. The role of the weak points in the corrosion resistance of hydrostatically extruded steel porducts
 105. The size effect in strength and fracture toughness of deformation origin submicro- and nanomaterials.
 106. The influence of hydrostatic extrusion on mechanical properties and tribological characteristics of an austenitic stainless steel
 107. Fabrication and micro-structure characterization of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 108. Hydrostatic extrusion of intermetallic Ti-Al layers
 109. PULSE PLASMA SINTERING OF A NANOCRYSTALLINE Cu POWDER
 110. NANOCRYSTALLINE Cu-Al2O3 COMPOSITES SINTERED BY THE PULSE PLASMA TECHNIQUE
 111. Mechanical properties of aluminium processed by equal channel angular pressing
 112. Model for intermetallic phase and intermetallic compound solidification during diffusion soldering
 113. Texture Development in Model Al-Li Alloy Subjected to Severe Plastic Deformation
 114. The Influence of hydrostatic extrusion on microstructure of 6082 aluminum alloy
 115. Combination of ECAP and Hydrostatic Extrusion for ultra-fine grain (UFG) microstructure generation in 99.98% nickel.
 116. Microstructure refinement under high plastic strain rates in hydrostatic extrusion process
 117. Influence of severe plastic deformation on PLC effect in Al 5XXX alloy
 118. Mechanical properties and deformation behaviour of ultra-fine grained nickel.
 119. Formation of ultrafine gradient structure in hard magnetic alloy Fe-30%Cr-8%Co
 120. Sintering temperature effect on structure and properties of Al2O3/Ni-P composites with interpenetrating phases
 121. PLASTIC PROPERTIES OF GaN AND Al2O3 CRYSTAL: FEM-SIMULATION OF NANOINDENTATION CONFIRMED BY HIGH-RESOLUTION MICROSCOPY
 122. SEM investigations of tooth/ filling bonding
 123. Measuring the Grain Size Distribution of Pr-doped Zirconia Nanopowders obtained by Microwave Driven Hydrothermal Synthesis
 124. Nanometals for medical applications
 125. Effect of sever plastic deformation method on microstrucure and mechanical properties of Al and Cu
 126. The influence of twin bands density on microstructure of 316LVM austenitic stainless steel subjected to transverse rolling
 127. Microstructure evaluation in an Al-Li alloy processed by severe plastic deformation
 128. Polymer matrix composites with nanoparticles of TiC obtained by a sol-gel method
 129. Annealing temperature effect on residual stresses in 316L steel subjected to HPT process
 130. FINITE ELEMENT MODELLING OF THE RESIDUAL STRESSES IN THE CERAMIC-ELASTOMER COMPOSITES
 131. EFFECT OF INITIAL MICROSTRUCTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE Al-Cu-Mg-Mn ALLOY PROCESSED BY HYDROSTATIC EXTRUSION
 132. THE INFLUENCE OF HIGH-ANGLE BOUNDARIES ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF NANO-CRYSTALLINE IRON OBTAINED BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION
 133. Modelling the interaction of crack tip with nanostructure, which creating by deformation.
 134. SHRINKAGE OF DENTAL POLYMERIC COMPOSITES
 135. IN VIVO WEAR OF POLYETHYELNE GLENOID COMPONENTS IN TOTAL SHOULDER ARTHROPLASTY
 136. Atomic-scale Ab-initio computations of the B2-RuAl
 137. Ab-initio calculations of elastic properties Ni3Al and TiAl under pressure
 138. Modelling of the Influence of the Grain Size Distribution on the Grain Growth in Nanocrystals
 139. Ductility of Nanocrystalline Materials Processed by Severe Plastic Deformation
 140. Structural-strength aspects of glass/metallic composite based on Co-Cr-Mo implantation alloy
 141. Microstructure and mechanical properties of binary Al-Li alloys processed by ECAP
 142. Microstructure of the ceramic - polymer composites for dental applications
 143. Effect of Non-conventional Large Deformations on Microstructure and Properties of Metals
 144. Excellent Mechanical Properties of Nickel Processed by High Pressure Techniques
 145. Morphology and properties of oxide films formed on the nanocrystalline 316L austenite steel
 146. Al2O3-Fe functionally graded materials fabricated under magnetic field
 147. Professor CZOCHRALSKI - Distinguished Scientist and Inventor, Founder of the Modern Materials Science
 148. The influence of temperature and pressure on possibility of obtaining Al2O3/Ni-P nanocomposite through hot pressing process.
 149. Mechanical properties nanostructured iron obtained by different methods of Severe Plastic Deformation
 150. Strain localization in nanocrystalline iron after Severe Plastic Deformation
 151. Non-elastic behaviours of high-porosity ceramics and ceramic-polymer composites
 152. The Superplasticity of Hard Magnetic Alloy Fe-23wt.%Co-30%Cr with Submicrocrystalline Structure
 153. Microstructure of Ni-P thin layers obtained by a chemical method
 154. Hydrostatic extrusion and nanostructure formation in an aluminium alloy
 155. Quantitative Description of Microstructure of Nano-materials
 156. The Structure and Mechanical Properties of Low Carbon Low Alloy Steel Subjected to Severe Plastic Deformation
 157. Studies of Ni-P Thin Films by Electroles Deposition Method
 158. Stereology of Nanomaterials
 159. Targeted Research Project: Metallic, Ceramic and Organic Nanomaterials: Processing - Structure - Properties - Applications
 160. Materials Research in Poland

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Leszek Stobinski
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-02 19:22
Revised:  2010-06-03 08:43
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine