Materiały na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu fotoaktywowane światłem widzialnym 

Wojciech Macyk 1Przemysław Łabuz 1Grażyna Stochel 1Piotr Heczko 2Magdalena Strus 2Gabriela Konopka-Cupiał 3

1. Jagiellonian University, Faculty of Chemistry, Ingardena 3, Kraków 30-060, Poland
2. Jagiellonian University, Collegium Medicum (CM UJ), ul.Św.Anny 12, Kraków, Poland
3. Uniwersytet Jagielloński, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), Czapskich 4, Kraków 31-110, Poland

Abstract

Przedmiotem projektu są materiały o właściwościach fotokatalitycznych stworzone na bazie nanokrystalicznego dwutlenku tytanu zmodyfikowanego w sposób umożliwiający wykorzystanie światła widzialnego. Materiały te efektywnie fotokatalizują degradację związków organicznych oraz fotoinaktywują komórki bakterii.

Zalety materiałów na bazie modyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 to:

 • brak toksyczności w ciemności, zarówno gotowego materiału, jak i substratów wykorzystywanych do jego syntezy;
 • efekt silnej fototoksyczności względem mikroorganizmów wywoływany naświetlaniem światłem widzialnym, dzięki czemu nie trzeba stosować drogich lamp emitujących szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe;
 • możliwość tworzenia klarownych roztworów koloidalnych, łatwo wnikających w trudno dostępne miejsca oraz dających możliwość tworzenia cienkich fotodezynfekujących warstw na różnych podłożach;
 • stabilność w szerokim zakresie pH, w szczególności przy pH=7 obojętnym dla żywych organizmów, w odróżnieniu od niemodyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 wykazującego stabilność tylko w środowisku kwaśnym;
 • brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i organizm ludzki;
 • niski koszt produkcji.

Materiały te mogą znaleźć zastosowanie jako:

 • preparaty do pokrywania powierzchni warstwą samoczyszczącą, w szczególności wykonanych z materiałów przeźroczystych;
 • roztwory do sterylizacji i odkażania, np. narzędzi chirurgicznych, cewników oraz innych elementów szklanych i plastikowych stosowanych w medycynie;
 • preparaty dezynfekujące do fotodynamicznej inaktywacji mikroorganizmów;
 • płyny czyszczące do pielęgnacji soczewek kontaktowych.

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyrighted materials, (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval or caching system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/23238 must be provided.

 

Related papers
 1. Lactoferrin as a potential nanodrug preventing neonates sepsis 
 2. Biocompatible and bactericidal chitosan-silver nanocomposites
 3. Alginate/chitosan core-shell beads with bioactive functionalities – synthesis and preliminary physicochemical characterization
 4. Chitosan-Silver Nanocomposites: synthesis, characterization and antibacterial activity against Staphylococcus aureus
 5. Determination of redox properties of semiconducting materials
 6. Unusual photoelectrochemical behaviour of surface-modified nanocrystalline semiconductors
 7. Photocatalytic and Photoelectrochemical Properties of the Pt(IV)-Chloride Surface Modified TiO2
 8. Inorganic Photochemistry and Photophysics at High Pressure

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Przemysław Łabuz
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-06-01 09:36
Revised:  2010-07-26 11:17
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine