Search for content and authors
 

Nano i mikro materiały włókniste z przeznaczeniem dla medycyny i filtracji.

Wacław Tomaszewski ,  Marek Szadkowski ,  Michał Kudra ,  Danuta Ciechańska 

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, Łódź 90-570, Poland

Abstract

Technologia

  Elektroprzędzenie jest obecnie najszerzej stosowaną i najbardziej skuteczną technologią wytwarzania nanowłókien z roztworów polimerów. Badania nad wykorzystaniem tego sposobu do uzyskiwania różnych form materiałowych z nano i mikrowłókien głównie chitozanowych i z polimerów syntetycznych o czystości medycznej (Resomery typu PLA i ko-PLA firmy Böringer) jak i o charakterze technicznym z nylonu 6 są prowadzone od kilku lat w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Stosowana aparatura do elektroprzędzenia ma charakter laboratoryjny i jest wynikiem własnych rozwiązań technicznych. Charakter tych prac ogranicza gabaryty wytwarzanych czy modyfikowanych materiałów do arkuszy o rozmiarach 20cm x 20cm i więcej.

Kierunki aplikacyjne.

Medyczne

Rys 1. Mata włóknista z usieciowanych nano/nikro włókien chitozan/PEO uzyskanych  techniką elektroprzędzenia.

• modyfikacja implantów ( siatki chirurgiczne, protezy naczyniowe )- pokrywanie jednostronne powierzchni implantów trwałych warstwą nanowłókien biodegradowalnych w celu uzyskanie biozgodnego i biostymulującego charakter przyśpieszającego wgajanie się przy pozostawieniu drugiej strony z „poślizgiem” (polimery: chitozan, PLA i ko –PLA)

• opatrunki w formie samonośnych powłok włóknistych z polimerów biodegradowalnych, obecnie kompozyt chitozan/PEO (rys 1.), o porowatości uniemożliwiającej przedostanie się bakterii z zewnątrz do rany, ale wymiana gazowa jest możliwa

• skafold – złożona forma konstrukcyjna różnych materiałów w tym nanowłóknistych z kompozytu chitozan/PEO, np. do chirurgicznego leczenia uszkodzeń tkanki chrzęstnej w stawach – obecnie współpraca międzynarodowa

• podłoża dla hodowli komórkowych

Techniczne - filtracja

Rys 2. Warstwa filtracyjna nanowłókien z PA 6 położona techniką elektroprzędzenia na powierzchni standardowej włókniny z  PP.

• modyfikacja materiałów filtracyjnych do ochrony dróg oddechowych człowieka. Cienka warstwa nanowłókien poliamidowych naniesionych na standardową włókninę filtracyjną       ,  rys 2, poprawia filtracyjność przy zachowaniu lub nawet obniżeniu oporów przepływu powietrza. Podobne rozwiązania mogą być potencjalnie wykorzystane przy filtracji cieczy.

• Materiały włókniste wielowarstwowe z nanowłókien o różnym powinowactwie do wody, np. jedna strona hydrofilowa a druga hydrofobowa - obecnie bez wyraźnego kierunku aplikacji

Dalsze poszukiwania.

  Prowadzone badania dotyczą doskonalenia form materiałowych i przy tym rozszerzenia bazy stosowanych surowców głównie o polimery biodegradowalne, z których wytwarzanie nanowłókien jest nadal wyzwaniem jak kolagen, skrobia czy alginian. Rozpoczęliśmy także prace badawcze nad wytwarzaniem nanowłókien techniką elektroprzędzenia ze stopu, co otwiera możliwości dalszego poszerzenia stosowanych surowców, a przy tym uwalnia od stosowania toksycznych rozpuszczalników.

Dlaczego nanowłókna ?

  Z licznych doniesień światowych wynika, że żywe komórki znacznie lepiej rozmnażają się przy kontakcie z nanowłóknami, niż przy powierzchni znacznie grubszych włókien tekstylnych. Nanowłókniste materiały opatrunkowe mogą mieć tak małe pory, że patogeny nie dostaną się z zewnątrz do powierzchni rany, ale dostęp powietrza jest możliwy. W przypadku filtracji, nanowłókna są znacznie cieńsze od włókien tekstylnych i stąd na jednostce powierzchni można wytworzyć znacznie więcej porów, co wiąże się z mniejszym oporem przepływu.

Poszukiwana współpraca.

  Oczekujemy współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w celu wymiany doświadczeń, tworzenia nowych programów badawczych, poszerzenia oferty materiałów i ogólnie uzyskania efektu synergii przy połączeniu wspólnych wysiłków w badaniach i aplikacjach. Chcielibyśmy także nawiązać kontakt z firmami wytwarzającymi materiały opatrunkowe i medyczne jak i filtracyjne w celu lepszego poznania obecnych i przyszłych potrzeb materiałowych, a przede wszystkim bardziej skutecznego ukierunkowania naszych badań na oczekiwania ze strony przemysłu.

 

Legal notice
  • Legal notice:
 

Related papers

Presentation: Poster at Nanotechnologia PL, by Wacław Tomaszewski
See On-line Journal of Nanotechnologia PL

Submitted: 2010-05-31 13:38
Revised:   2010-06-18 11:41