Rola autoprzeciwciał w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna

Patrycja J. Zawadzka 1Liliana Łykowska-Szuber 1Mirosław Szczepański 2Husam Samara 2

1. Akademia Medyczna, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-355, Poland
2. Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Patomorfologii, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-572, Poland

Abstract

WPROWADZENIE: Choroba Leśniowskiego-Crohna należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit, których etiologia nie została jeszcze w pełni poznana. Diagnostyka i różnicowanie tych chorób sprawia często wiele trudności. Markerami serologicznymi w nieswoistych zapaleniach jelit są przeciwciała przeciw Saccharomyces Cerevisiae (ASCA), przeciw części zewnątrzwydzielniczej trzustki (PAB), przeciw komórkom kubkowym jelita (GAB)oraz okołojądrowe przeciwciała przeciw cytoplazmie neutrofilów (p-ANCA).
CEL: Celem pracy jest określenie częstości występowania przeciwciał ASCA, PAB, p-ANCA i GAB u pacjentów ze świeżo rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna hospitalizowanych w Klinice Gastroenterologii AM w Poznaniu w roku 2003 oraz ich korelacja z aktywnością procesu chorobowego.
METODY: W badaniu wzięło udział 20 chorych ze świeżo rozpoznaną chorobą Leśniowskiego-Crohna, a grupę kontrolną stanowiło 20 zdrowych ochotników. Przeciwciała ASCA, PAB, p-ANCA i GAB badano metodą immunofluorescencji pośredniej. Stan kliniczny chorych określano przy pomocy wskaźnika aktywności choroby Crohna (CDAI).
WYNIKI: Przeciwciała ASCA występowały u 65% chorych, a przeciwciała PAB u 50% chorych, a w grupie kontrolnej wynosiły po 5%. W badanej populacji nie występowały preciwciała GAB, natomiast p-ANCA wykryto u 10% chorych, co stanowi taką samą częstość, jak w grupie kontrolnej. Wskaźnik CDAI wynosił 61-350.
WNIOSKI: Przeciwciała ASCA i PAB są pomocne w diagnostyce choroby Leśniowsiego-Crohna oraz w różnicowaniu z colitis ulcerosa, szczególnie w przypadkach wątpliwych. Występowanie tych przeciwciał nie koreluje z aktywnością procesu chorobowego. Częstość występowania przeciwciał p-ANCA i GAB jest taka sama w grupie chorych i w grupie kontrolnej

Legal notice
 • Legal notice:

  Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
  The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
  In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1504 must be provided.

 

Related papers
 1. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i infekcją Helicobacter pylori - wyniki wstępne.
 2. Częstość występowania asymptomatycznej choroby trzewnej u dzieci z zachodniej Polski - doniesienie wstępne.
 3. OSTEOPROTEGRYNA, sRANKL W PATOLOGII I REGULACJI METABOLIZMU KOSTNEGO Z COLITIS ULCEROSA (CU)
 4. Znaczenie TNF alfa i Interleukiny 6 w ocenie aktywności choroby i wybranych parametrów stanu odżywiania u chorych z colitis ulcerosa

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 2., by Patrycja J. Zawadzka
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-31 11:23
Revised:  2009-06-08 12:55
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine