Ocena częstości występowania przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofilów (pANCA) oraz przeciwciał przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.

Anna Mokrowiecka ,  Anita Gasiorowska ,  Ewa Malecka-Panas 

Klinika Chorob Przewodu Pokarmowego, Kopcinskiego 22, Łódź 90-153, Poland

Abstract

Sugeruje się, że skojarzona ocena pomiarów obecności przeciwciał pANCA i ASCA jest przydatna w diagnostyce różnicowej typów nieswoistych zapaleń jelit (IBD).
Celem pracy było porównanie częstości występowania pANCA i ASCA u chorych na IBD.
Badaniem objęto 63 chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) i 14 chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna (ch.LC). W grupie chorych na WZJG 39 chorych reprezentowało CAI>4 wg Rachmilewitza, a 24 pacjentów było w fazie remisji. Na podstawie wskaźnika CDAI stwierdzono aktywną postać ch.LC u 8 chorych, a remisję u 6 chorych. Do oceny przeciwciał pANCA, ASCA IgA i IgG wykorzystano test ELISA z użyciem zestawów firmy Cogent Diagnostics and Genesis Diagnostics.
U 20 chorych na WZJG zapalenie obejmowało odbytnicę, u 31 chorych zmiany były w lewej połowie jelita grubego, a u 12 pacjentów zajęte było całe jelito grube. U 8 chorych na ch.LC proces obejmował wyłącznie jelito grube, natomiast u 6 zmiany zlokalizowane były zarówno w jelicie cienkim jak i w grubym. U chorych na WZJG częstość występowania pANCA była istotnie wyższa w porównaniu z chorymi na ch.LC (58% vs 28%; p<0,05). Z kolei częstość występowania IgA i IgG ASCA była istotnie wyższa u chorych na ch.LC w porównaniu z WZJG (57% vs 24%; p<0,05). Nie obserwowano istotnej korelacji między obecnością pANCA i ASCA, a lokalizacją zmian, czasem trwania choroby oraz zastosowanym leczeniem. Czułość i swoistość pANCA dla rozpoznania WZJG wynosiła 58% i 85%. Natomiast czułość i swoistość ASCA dla rozpoznania ch.LC wynosiła odpowiednio 57% i 92%
Nasze wyniki potwierdzają obserwacje, że oznaczenia przeciwciał pANCA i ASCA u chorych z IBD może ułatwiać ostateczne rozpoznanie.

Legal notice
  • Legal notice:

    Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
    The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
    In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1457 must be provided.

 

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 2., by Anita Gasiorowska
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-30 13:10
Revised:   2009-06-08 12:55
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine