Znaczenie TNF alfa i Interleukiny 6 w ocenie aktywności choroby i wybranych parametrów stanu odżywiania u chorych z colitis ulcerosa

Iwona Krela - Kaźmierczak ,  Liliana Łykowska-Szuber ,  Krzysztof Linke 

Akademia Medyczna, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych, Przybyszewskiego 49, Poznań 60-355, Poland

Abstract

Wstęp: Interleukina-6 (Il-6) i czynnik martwicy nowotworów- Tumor Necrosis Factor (TNF- alpha)jako cytokiny prozapalne poprzez modulację odpowiedzi immunologicznej wpływają na przebieg colitis ulcerosa (CU).
Cel: : Ocena Il-6 i TNF-alpha w zależności od stopnia aktywności choroby, farmakoterapii oraz
Wskaźnika Masy Ciała (BMI), Tkanki Tłuszczowej (TT), Beztłuszczowej Masy Ciała (BMC) u chorych z CU.
Metodyka: Oznaczano: TT, BMC, BMI metodą bioelektrycznej impedancji, stężenie Il-6 i TNF-alpha w surowicy metodą ELISA u n =20 kobiet z CU w wieku średnim 41,9+/-13,6 lat. Podział na grupy: I remisja CU n= 10, II aktywne CU n=10, III leczeni glukokortykosteroidami GKS n=13, IV leczeni bez GKS n=7.
Wyniki: Cała grupa: BMI: 24,55+/-4,42 kg/m2, TT: 21,39+/-9,16 kg, BMC: 43,27+/-4,83 kg. Stężenie TNF-alpha: 58,41+/-101,2 pg/ml, Il-6: 11,73+/-32,68 pg/ml. I - TNF-alpha: 23,98+/-28,05 pg/ml, Il-6: 0,83+/-1,2pg/ml; II - TNF-alpha: 92,85+/-134,91 pg/ml, Il-6: 22,64+/-44,6pg/ml (I i II grupa różniły się istotnie w zakresie: TNF-alpha p<0,05, Il-6 p<0,005); III - TNF-alpha: 75,15+/-122,5 pg/ml, Il-6: 16,0+/-40,28pg/ml; IV - TNF-alpha:27,5+/-26,6 pg/ml, Il-6: 3,79+/-4,95 pg/ml (III i IV - ns). Nie zaobserwowano różnic w badaniu składu ciała pomiędzy grupami.
Wnioski:
Stężenia Il-6 i TNF-alpha korelują z aktywnością procesu chorobowego CU i mogą mieć znaczenie w prognozowaniu przebiegu choroby. Il-6 koreluje negatywnie z BMI, TT i BMC tylko w aktywnym okresie CU. Nie wykazano różnic zależnych od leczenia GKS.

Legal notice
  • Legal notice:

    Copyright (c) Pielaszek Research, all rights reserved.
    The above materials, including auxiliary resources, are subject to Publisher's copyright and the Author(s) intellectual rights. Without limiting Author(s) rights under respective Copyright Transfer Agreement, no part of the above documents may be reproduced without the express written permission of Pielaszek Research, the Publisher. Express permission from the Author(s) is required to use the above materials for academic purposes, such as lectures or scientific presentations.
    In every case, proper references including Author(s) name(s) and URL of this webpage: http://science24.com/paper/1449 must be provided.

 

Related papers
  1. Rola autoprzeciwciał w diagnostyce choroby Leśniowskiego-Crohna
  2. OSTEOPROTEGRYNA, sRANKL W PATOLOGII I REGULACJI METABOLIZMU KOSTNEGO Z COLITIS ULCEROSA (CU)

Presentation: poster at XI Kongres PTG-E, Sesja tematyczna 2., by Iwona Krela - Kaźmierczak
See On-line Journal of XI Kongres PTG-E

Submitted: 2004-03-30 12:10
Revised:   2009-06-08 12:55
Google
 
Web science24.com
© 1998-2021 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine