Cel konferencji

Konferencja odbędzie się 28 Marca 2008, w godzinach 11.00 - 17.00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, sala "B" (III piętro).

CEL KONFERENCJI

1. Poddanie publicznej dyskusji wyników projektu foresight o akronimie FOREMAT:
"SCENARIUSZE ROZWOJU TECHNOLOGII NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW METALICZNYCH, CERAMICZNYCH I KOMPOZYTOWYCH".


Więcej informacji o projekcie: www.foremat.org

2. Przedstawienie wyników innych foresigtów materiałowych.

3. Nawiązanie przez naukowców prezentującyh strategie badawcze kontaktów z przemysłem i dyskusja o możliwościach jej wspólnej realizacji.

Program

10:00 – 11:00 Rejestracja

11.00 – 13.50: Sesja plenarna

11.00 - 11.20: "Oferta zaawansowanych materiałów w perspektywie 5-15 lat " - Witold Łojkowski

11.20 - 11.30: "Baza danych projektu Foremat", Roman Pielaszek

11.30 - 12.00: "Priorytety badawcze opracowane przez panel  „Nowoczesne technologie i materiały” w ramach Narodowego programu Foresight „Polska 2020” " - Łukasz Kaczmarek 

12.0 - 12.20: "Wybrane scenariusze rozwoju technologicznego materiałów polimerowych"    -  Henryk Rydarowski

12.20 - 12.40: "Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego „Dolina Lotnicza”" - Michał Pilecki

12.40 - 12.50 Przerwa na kawę

12.50- 13.10: "Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego rud miedzi i surowców towarzyszących w Polsce" -  Andrzej Kosiór

13.10 - 13.30: " European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials" (KMM-VIN) oraz projekt kluczowy "Kompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego" (KomCerMeT) ” -  Michał  Basista

13.30 - 13.50: "Foresight  Technologiczny Odlewnictwa Polskiego" -  Jerzy Tybulczuk

13.50 – 14.30 lunch

14.30 – 17.00: Obrady w panelach tematycznych

Reeferaty: przedstawienie priorytetowych kierunków + ranking, badań+ pytania jeśli coś wymaga wyjaśnień.

Po referatach godzinna sesja "burzy mózgów" z zastoswoaniem rozdanych wsród uczestników specjalnych fomularzy.

Zebranie z sali propozycji zastososowań, zalet, beneficjentów technologii. Zebranie zastrzeżeń, barier do pokonania.  

Ustalenie rankingu teamtów, kierunków, działań wgedług uczestników spotkania.

Panel I Materiały metaliczne   (Sala B, III Piętro)

14.30 - 14.50 "Strategia rozwoju zaawansowanych materiałów i technologii w przemyśle metali nieżelaznych" -  Mieczysław Woch

14.50 - 15.10 "Makrotematy w zakresie proponowanych kierunków rozwoju materiałów i technologii materiałowych dla lotnictwa wynikające z Projektu ForeMat" - Ryszard Doleba

15.10 - 15.30 "Strategia rozwoju wytwarzania i stosowania nowej generacji wyrobów stalowych w Polsce" - Bogdan Garbarz

15.30 - 16.30 "Burza mózgów"

Panel II Materiały ceramiczne, szkło i materiały współpracujące z ludzką tkanką  (Sala E II piętro)

14.30 - 14.50 "Strategia rozwoju materiałów ceramicznych" -  Mirosław Bućko

14.50 - 15.10 "Strategia rozwoju zaawansowanych szkieł technicznych i specjalnych" - Leszek Stoch

15.10 - 15.30 "Strategia rozwoju nanoproszków" - Witold Łojkowski

15.30 - 16.30 "Burza mózgów"

Materiały kompozytowe, nanometale i technologie uzyskania powłok i warstw (Sala F II Piętro)

14.30 - 14.50 "Strategia rozwoju materiałów współpracujących z ludzką tkanką" - Barbara Gambin

14.50 - 15.10 "Nowoczesne technologie wykorzystywane do uzyskania powłok i warstw" - Anna Góral 

15.10 - 15.30 "Strategia rozwoju materiałów kompozytowych" - Katarzyna Konopka 

15.30 - 16.30 "Burza mózgów"

16.30 - 17.00 Podsumowanie

Organizatorzy

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Naczelna Organizacja Techniczna

Sprawy techniczne konferencji: 
Pani Elżbieta Białek,  tel. 022 336 14 68, [email protected]

Program Konferencji

Urszula Wist
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel 022 826 90 11, 022 826 12 81 w 145

Dr Jacek Kućiński,
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Świętokrzyska 21
00-049 Warszawa
tel 022 826 90 11, 022 826 12 81 w
145
[email protected]

Doc. Witold Łojkowski,
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Sokołowska 29/37,
01-142 Warszawa
tel 022 8880006

Streszczenia

Prosimy o rejestrowanie się oraz o rejestrowanie streszczeń.

Materiały konferencyjne

Streszczenia będą opublikowane on-lnie na tej stronie.

Za zgodą autorów publkowane też będą prezetnacje z konferencji.

Finansowanie

Projekt jest finansowany przez:

  • Europejski fundusz rozwoju regionalnego UE w ramach działania 1.4 SPO-WKP "Wzmocnienie współpracy miedzy sferą badawczo-rozwojową a gospodarką" - podziałanie 1.4.5: Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozy rozwoju technologii.

AcknowledgmentsEFRR.gif

  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Instytut Wysokich Ciśnień PAN, sieć NAMIC
  • Instytut Podstawowych Problemów Techiki PAN

Terminy i opłaty

Rejestacja on-line jest obowiązkowa i czynna do ostatniego dnia konferencji. Jest to warunek bezpłatnego udziału.

Rejestracja abstraktów: do 24.03.2008, godzina 24.00

Venue

Adres:

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. (022) 826 87 31, 827 78 88
fax (022) 827 29 49

Dojazd: Stacja Metro Świętokrzyska,

10 min spacer od skrzyżowania Marszałkowskiej i Swietokrzyskiej, kierunkek wschodni, i w Czackiego w lewo.