Witamy!

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, który odbędzie się w Szczecinie w dniach 8-10 września 2011 r.

Zapraszamy do odwiedzania niniejszej strony internetowej, która będzie systematycznie aktualizowana.

Program

Tematy sesji i ich organizatorzy

A. Magnez i biopierwiastki w naukach medycznych - prof. Lech Walasek (Bydgoszcz)

B. Magnez i biopierwiastki w naukach przyrodniczych - prof. Mikołaj Protasowicki (Szczecin)

C. Pierwiastki toksyczne - prof. Kazimierz Pasternak (Lublin)

Program Zjazdu

8 września 2011, czwartek

Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15

15.00 – 18.00
Rejestracja uczestników zjazdu

Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15

18.00
Inauguracja zjazdu 
   - Przemówienia powitalne 
   - Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Andrzej Mazur (Francja)Ocena statusu magnezowego: stan aktualny i perspektywy. 
   - Występ zespołu 
   - Poczęstunek

9 września 2011, piątek

Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15

9.30 – 12.45
Sesja A: MAGNEZ I BIOPIERWIASTKI W NAUKACH MEDYCZNYCH

Prowadzący: prof. dr hab. Lech Walasek (Bydgoszcz) 
                    dr hab. Krzysztof Safranow (Szczecin)

9.30 – 10.00
Marta Rybicka, Dariusz Chlubek
Magnez a patogeneza i leczenie schorzeń układu nerwowego. Możliwości zastosowania magnezu w praktyce klinicznej neurologa.

10.00 – 10.30
Gabriel Nowak, Ewa Poleszak
Cynk i magnez – potencjalne leki przeciwdepresyjne lub suplementy terapeutyczne.

10.30 – 11.00
Michał W. Ordak, Halina Z. Matsumoto, Maria Radziwoń-Zaleska, Beata Ryszewska-Pokraśniewicz, Magdalena Maj-Żurawska, Ewa Bulska, Tadeusz Nasierowski, Marcin Wojna
Rola cynku w patogenezie i leczeniu pacjentów uzależnionych od alkoholu.

11.00 – 11.30
Przerwa na kawę

11.30 – 11.50
Jerzy Oleszkiewicz
Informacja o rozpoczęciu pracy badawczej polegającej na suplementacji solami magnezu grupy dziewcząt w okresie dojrzewania z zaburzeniami behawioralnymi.

11.50 – 12.10
Krystyna E. Opalko, Piotr Skomro, Olga Bogdziewicz-Wałęsa
Magnez i fluorki w ślinie po zastosowaniu wolnozmiennych pól elektromagnetycznych.

12.10 – 12.40
Marlena Drożdż
Pidolan magnezu – nowa substancja, z której pozyskiwane są jony magnezu: biodostępność, dawkowanie i eliminacja z organizmu. Bezpieczeństwo stosowania u dzieci. Produkty Natur Produkt Zdrovit zawierające magnez.

12.40 – 12.45
Podsumowanie sesji

13.00 – 14.00
Lunch

14.00 – 15.55
Sesja B: MAGNEZ I BIOPIERWIASTKI W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

Prowadzący: prof. dr hab. Mikołaj Protasowicki (Szczecin) 
                    dr hab. prof. ZUT Helena Zakrzewska (Szczecin)

14.00 – 14.20
Maria Brzezińska, Helena Zakrzewska, Arkadiusz M. Telesiński, Monika Krawczyń, Monika Jasińska
Efektywność suplementacji witaminowo-mineralnej kóz ciężarnych na wybrane wskaźniki biochemiczne w surowicy krwi oraz zależności między nimi.

14.20 – 14.40
Anna Keutgen, Jarosław Pobereżny, Elżbieta Wszelaczyńska
Nieinwazyjne oznaczanie jakości szpinaku podczas symulowanych warunków sprzedaży oraz możliwości przewidywania jej zmian.

14.40 – 15.00
Edward Meller
Porównanie składu chemicznego roślin uprawianych na glebie murszowo-torfowej oraz mineralno-murszowej na kredzie jeziornej pod wpływem nawożenia cynkiem i miedzią.

15.00 – 15.20
Kamila Pokorska, Monika Rajkowska, Mikołaj Protasowicki, Arkadiusz Żych
Mięso strusia jako źródło magnezu oraz makro- i mikroelementów.

15.20 – 15.40
Mikołaj Protasowicki, Magdalena Holak
Zmiany stężenia magnezu i wybranych biopierwiastków w produkcie spożywczym w wyniku obróbki cieplnej.

15.40 – 15.55
Podsumowanie sesji

16.00 – 16.30
Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

19.00
Uroczysta kolacja (Willa Ogrody, ul. Wielkopolska 19)

10 września 2011, sobota

10.00 – 11.00
Rejs statkiem (Dworzec Morski w Szczecinie)

Uniwersytet Szczeciński, ul. Wielkopolska 15

12.00 – 14.45
Sesja C:
PIERWIASTKI TOKSYCZNE

Prowadzący: prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska (Szczecin) 
 
                   prof. dr hab. Kazimierz Pasternak (Lublin)

12.00 – 12.30
Irena Baranowska-Bosiacka, Dariusz Chlubek
Neurotoksyczne działanie ołowiu. Mechanizmy zaburzeń funkcji synaptycznych.

12.30 – 12.50
Alfreda Padzik-Graczyk, Krystyna Radomska, Wiktoria Kasprzycka, Aldona Dunicz-Sokołowska
Badania nad skażeniem populacji polskiej ołowiem i kadmem w okresie 1991-2006.

12.50 – 13.10
Elżbieta Kalisińska, Piotr Lisowski, Halina Budis, Natalia Łanocha, Mirona Palczewska-Komsa, Andrzej Jackowski
Wybrane pierwiastki śladowe w organizmach dwóch gatunków psowatych pochodzących z północno-zachodniej Polski.

13.10 – 13.30
Aleksandra Wilk, Elżbieta Kalisińska, Jacek Różański, Maciej Romanowski
Wstępne wyniki dotyczące stężeń kadmu i ołowiu w patologicznie zmienionych nerkach człowieka.

13.30 – 14.00
Dariusz Chlubek
Mechanizmy toksycznego działania fluoru.

14.00 – 14.30
Anna Lubkowska, Dariusz Chlubek
Glin w środowisku człowieka. Biodostępność, rola, toksyczność.

14.30 – 14.45
Podsumowanie sesji i zakończenie zjazdu

14.45
Lunch

Komitet Naukowy

Prof. Maria Brzezińska (Szczecin)
Prof. Dariusz Chlubek  (Szczecin)
Prof. Maria Iskra (Poznań)
Prof. Magdalena Maj-Żurawska (Warszawa)
Prof. Kazimierz Pasternak (Lublin)
Prof. Mikołaj Protasowicki (Szczecin)
Dr hab. Krzysztof Safranow (Szczecin)
Prof. Lech Walasek (Bydgoszcz)
Prof. Teresa Wojnowska (Olsztyn)
Prof. Helena Zakrzewska (Szczecin)

Komitet Honorowy

Prof. Jean Durlach – Członek Honorowy PTMag
Prof. Adam Hulanicki – Członek Honorowy PTMag
Prof. Włodzimierz Kiernożycki – JM Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Prof. Tadeusz Kozielec – Członek Honorowy PTMag
Prof. Andrzej Lewenstam – Członek Honorowy PTMag
Prof. Andrzej Mazur – Redaktor Naczelny Magnesium Research
Prof. Przemysław Nowacki – JM Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr Jerzy Oleszkiewicz – Członek Honorowy PTMag
Prof. Andrzej Papierkowski – Członek Honorowy PTMag
Prof. Aleksander Skotnicki – Członek Honorowy PTMag
Prof. Waldemar Tarczyński – JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

Komitet organizacyjny

Prof. Maria Brzezińska (telefon kontaktowy: 501 657 821)

Prof. Dariusz Chlubek - przewodniczący

Dr Violetta Dziedziejko

Dr Anna Lubkowska

Prof. Magdalena Maj-Żurawska

Dr Iwona Noceń - sekretarz

Dr hab. Krzysztof Safranow

Prof. Helena Zakrzewska

Streszczenia

Rejestrację na Zjazd przyjmujemy on-line. Zakończyliśmy przyjmowanie abstraktów.

Prezentowane postery mogą mieć wymiary do 100 x 70 cm (wysokość x szerokość). Organizatorzy zapewniają tablice i materiały do mocowania posterów.

Sesja plakatowa

1.      E. Brucka-Jastrzębska, D. Kawczuga
Wpływ wód pochłodniczych na stężenie magnezu i selenu w mięśniach jesiotra syberyjskiego (Acipenser Baeri Brandt).

2.      M. Gabryszuk, E. Kuźnicka
Modyfikowanie zawartości składników mineralnych w mięsie owiec poprzez zwiększoną suplementację selenem, cynkiem i witaminą E.

3.      M.J. Gugała, K.E. Zarzecka, I. Mystkowska
Kształtowanie zawartości magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka w zależności od zabiegów pielęgnacyjnych.

4.      J.M. Janowiak, E. Wszelaczyńska
Wybrane składniki odżywcze i szkodliwe w bulwach ziemniaka uprawianego w warunkach zróżnicowanego nawożenia.

5.      W. Kasprzycka, A. Padzik-Graczyk, A. Romiszewska, A. Nowak-Stępniowska, A. Skarżyńska, E. Czerwonka
Oznaczanie pojemności antyoksydacyjnej oraz zawartości biopierwiastków i metali toksycznych w wybranych preparatach z grupy suplementów żywności będących na polskim rynku.

6.      D.I. Kosik-Bogacka, I. Baranowska-Bosiacka, M. Marchlewicz, A. Kolasa, K. Jakubowska, M. Olszewska, N. Łanocha, I. Wiernicki, B. Millo, B. Wiszniewska, D. Chlubek
Wpływ suplementacji kwasem L-askorbinowym i/lub tokoferolem na parametry elektrofizjologiczne jelita grubego szczurów chronicznie eksponowanych na ołów.

7.      M. Krawczyk, M. Brzezińska
Wpływ iniekcji Calfosetu jako próba bilansowania zapotrzebowania na magnez i wapń kóz młodych i dorosłych.

8.      M. Kwiatkowska, R. Izmaiłow
Procesy embriologiczne u Medicago lupulina L. w siedliskach skażonych metalami ciężkimi.

9.      S. Majdanik, T. Sokala, B. Potocka-Banaś
Zatrucie żelazem u małego dziecka jako poważny problem toksykologiczny – opis przypadku.

10.  W. Orowicz, M. Suska
Wpływ ciąży, laktacji oraz pory roku na stężenie magnezu, wapnia, fosforu, sodu, potasu, żelaza i anionów chlorkowych w surowicy krwi krów.

11.  K. Pasternak, M. Sztanke, D. Luchowska-Kocot, A. Andrzejewski, A. Dąbrowski, G. Wallner
Magnez i wapń w osoczu pacjentów operowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki.

12.  J. Pobereżny, E. Wszelaczyńska, A. Keutgen
Plonowanie i skład chemiczny korzeni spichrzowych marchwi w zależności od nawożenia dolistnego magnezem i czasu przechowywania.

13.  G. Poleszczuk, A.M. Bucior, M. Chorbińska, M. Tokarz, K. Grynfelder, F. Laskowski, J. Pierwieniecki
Stężenie ogólne sodu, magnezu, wapnia, manganu, żelaza, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu w wodach cieku Osówka dopływających do jeziora Rusałka w śródmieściu Szczecina w roku 2010.

14.  M. Protasowicki, M. Lidwin-Kaźmierkiewicz
Stan zdrowia karpi (Cyprinus carpio L. 1758) a stężenie wapnia, potasu, magnezu i sodu w ich narządach.

15.  E. Rekowska, B.J. Jurga-Szlempo
Ocena zawartości wybranych makroelementów w częściach jadalnych cebuli ozimej uprawianej na zbiór pęczkowy.

16.  A.S. Sammel, T.R. Wojcieszczuk, M.D. Wojcieszczuk, M. Dąbrowski
Zawartość makro i mikroelementów w glebach hydrogenicznych projektowanego ogrodu botanicznego w Szczecinie.

17. B. Smolik, M. Smolik, J. Cichocka, P. Bucichowski, H. Zakrzewska
Reakcja wybranych genotypów rzodkiewki na obecność w pożywce soli miedzi.

18. B. Smolik, M. Śnioszek, A.M. Telesiński, H. Zakrzewska
Zawartość fluorków w zębach osób mieszkających w zasięgu emisji tego pierwiastka przez Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

19. M.I. Szczepaniak, M. Smolik, R. Dobromilska, Ł. Spiechowicz
Wpływ niedoboru azotu i potasu w pożywce na wzrost trzech linii pomidora Solanum lycopersicum var. cerasiforme Dunal.

20. M. Sztanke, K. Sztanke, K. Pasternak, B. Sokołowska, W. Dąbrowski
Stężenie magnezu u osób poddanych terapii nerkozastępczej.

21. J. Szymczak, M. Śnioszek, M. Śliwińska, A.M. Telesiński, H. Zakrzewska
Wpływ fluorków na wybrane nieenzymatyczne antyoksydanty w trzech odmianach soi.

22. A.M. Telesiński, M. Grzeszczuk, D. Jadczak, H. Zakrzewska
Zawartość fluorków a wartość biologiczna koszyczków wybranych odmian rumianku (Matricaria chamomilla L.).

23. J. Wierzbowska
Zawartość składników mineralnych w nasionach ostropestu plamistego w zależności od poziomu nawożenia azotem.

24. T.R. Wojcieszczuk, K. Pawelczyk, M.D. Wojcieszczuk, Ł. Chorągwicki
Zawartość składników chemicznych w glebie i rzodkiewce odmiany „Saxa” uprawianej w różnych terminach okresu wegetacyjnego.

25. E. Wszelaczyńska, J. Pobereżny, A. Keutgen
Wpływ nawożenia dolistnego magnezem i procesów technologicznych na zawartość azotanów (V) w marchwi.

26. A. Żurawik, D. Jadczak
Zawartość makro i mikroskładników w plonie szczypiorku czosnkowego (Allium tuberosum Rottler ex Spreng.) w zależności od wieku roślin.

Publikacje

Warunkiem otrzymania suplementu czasopisma Journal of Elementology zawierającego opublikowane streszczenia jest uiszczenie opłaty zjazdowej.

Opłaty

Opłata zjazdowa

Opłata za uczestnictwo w Zjeździe (obejmująca również udział w uroczystości otwarcia 8.09, kolacji 9.09 i wycieczce 10.09) wynosi:

  • do 3.06.2011 r. - 500 PLN
  • po 3.06.2011 r. - 600 PLN
  • w Biurze Zjazdowym przed rozpoczęciem obrad  - 700 PLN

Zwolnieni z opłaty za uczestnictwo są:

  • Studenci
  • Emerytowani członkowie Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego

Emerytowane Osoby, które nie są członkami PTMag uiszczają opłatę 250 PLN.

Opłata za uczestnictwo dla Osób Towarzyszących wynosi 150 PLN.

Konto Zjazdu

Wpłaty za udział w Zjeździe prosimy wnosić na konto:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Al. Papieża Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin
NIP:  851-020-80-005
REGON:  001208777

ING BANK ŚLĄSKI  S.A.
Numer konta:
46 1050 1559 1000 0022 8790 4474
Numer subkonta: 0026
(prosimy koniecznie podać!)

BIC (SWIFT): INGBPLPW
IBAN: PL 46 1050 1559 1000 0022 8790 4474

Prosimy o staranne wpisywanie nazwiska osoby wnoszącej opłaty (lub nazwisk osób, za które opłaty wnoszą placówki zatrudniające), nazwy instytucji oraz jej numeru NIP dla właściwego wystawienia faktury.

Miejsce obrad

Obrady Zjazdu odbędą się w budynku Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15.

Biuro Zjazdu będzie otwarte w miejscu obrad w czwartek (8 września) od godziny 15.

Uroczystość otwarcia (z poczęstunkiem) rozpocznie się o godzinie 18.

Noclegi

Uczestnicy Zjazdu mogą skorzystać z noclegów w domach studenckich przy ul. Kordeckiego 15 (1600 m od miejsca obrad) lub Malczewskiego 5 (1700 m od miejsca obrad) - tel. 91 484 10 74. Koszt wynosi około 50 PLN/osobę za dobę.

Można również indywidualnie zarezerwować miejsce w jednym ze szczecińskich hoteli, których wybrane adresy podano poniżej:

Willa Ogrody (ul. Wielkopolska 19, 200 m od miejsca obrad) tel. 91 422 04 74

    Pokój 1-osobowy: 160 PLN/dobę ze śniadaniem

    Pokój 2-osobowy: 190 PLN/dobę/pokój ze śniadaniem

Hotel Gryf  (ul. Wojska Polskiego 49, 600 m od miejsca obrad) tel. 91 480 84 00

    Pokój 2-osobowy: 129 PLN/dobę/pokój bez śniadania (śniadanie 15 PLN)

    Pokój 3-osobowy: 159 PLN/dobę/pokój bez śniadania (śniadanie 15 PLN)

Uprzejmie prosimy o dokonanie rezerwacji do końca maja, gdyż w późniejszym terminie nie możemy zagwarantować dostępności wolnych miejsc.