Witamy!

Druga edycja Konferencji  NANOTECHNOLOGIA-PL, odbyła się 19.09.2011r. w Malej Auli Politechniki Warszawskiej,  jako impreza towarzysząca Konferencji EMRS Fall Meeting  

Tym razem tematyka Konferencji  poświęcona była nanomedycynie.

nanotechnologia_pl.jpg

Celem Konferencji było:

1) Prezentacja najnowszych osiągnięć Krajowych
2) Ukazanie olbrzymiej roli nanotechnologii w rozwoju tak ważnej dziedziny jaką jest medycyna
3) Wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów oraz promocja nanotechnologii
4) Pokazanie produktów wykorzystujących nanotechnologię oraz wskazanie jakie niesie ze sobą korzyści. 

Streszczenia i  prezentacje

Streszczenia prezentacji ustnych i posterowych zamieszczone zostaną pod linkiem  "Książka abstraktów",  w sekcji "Treść  On-line". 
Multimedialne prezentacje referatów zamieszczone znajdą się pod linkami, w sekcji "Do ściągnięcia".

Podsumowanie opinii uczestników, zawartych w ankietach konferencyjnych, przedstawiono w  dokumencie "Ankieta NANOTECHNOLOGIA-PL'2010", w sekcji "Do ściągnięcia".

Program

08:30 - 09:00    Rejestracja
09:00 - 09:05    Otwarcie konferencji - Anna Mączka

      09:05           Sesja Zastosowanie nanotechnologii w medycynie (Prowadzący: A. Mączka)

09:05 - 09:25    Prof. Urszula Narkiewicz
                          Europejska Platforma Technologiczna Nanomedycyny

09:25 - 09:40    Dr hab. Halina Garbacz

                          Możliwości zastosowania nanokrystalicznego tytanu w medycynie

09:40 - 09:55    Łukasz Wastluk

                          BALTON, Luc - Chopin^{2} - Pierwszy na świecie stent
                          z biodegradowalną powłoką uwalniajcą lek - pierwszy krok do
                          nanopowłok

09:55 - 10:10    Dr Ewa Stępień

                          Nanocząstki jako czynnik destabilizujący ciągłość śródbłonka
                          naczyniowego -rola oddziaływań molekularnych w aktywacji ekspresji
                          genów

10:10 - 10:25    Katarzyna Niemirowicz

                          Zastosowanie nanocząstek magnetycznych w separacji makromolekuł
                          i drobnoustrojów

10:25 - 10:40    Kamila Wróbel

                          Charakterystyka porównawcza adhezji cementów kompozytowych
                          klasycznego i wzbogaconego nanocząsteczkami dwutlenku krzemu
                          stosowanych w protetyce stomatologicznej

10:40 - 11:00    Przerwa kawowa

       11:00   Sesja Aparatura (Prowadzący: W. Łojkowski)

11:00 - 11:10    Dr Anna Marczewska
                          Antybakteryjny cewnik moczowy

11:10 - 11:25    Dr Jacek Łazowski

                          Innowacyjne urządzenie optyczne bazujące na technologii LED do
                          tamowania mikrokrwawień

11:25 - 11:45    Dr Agnieszka Kowalczyk-Wolińska

                          Zastosowanie systemów XCT jako nieniszczącej techniki
                          charakteryzacji materiałów i obrazowania z dużą rozdzielczością

11:45 - 12:00    Prof. Michał Leszczyński

                          Multicolor laser diode arrays for medical applications

12:00 - 12:15    ZEISS
12:15 - 12:30    Dr Susan Anson

                          Access to high end micro and nano technologies for Life Science
                          applications

12:30 - 13:30    Przerwa obiadowa

      13:30           Sesja Nanotechnologia w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym  (Prowadzący: U.Narkiewicz)

13:30 - 13:50    Aleksandra Sołyga-Żurek
                          Nanomateriały w kosmetologii

13:50 - 14:10    Jacek Dygas

                          Wpływ zmniejszenia sredniej wielkości cząstek od skali "mikro" do
                          skali "nano" na skuteczność ich działania.

14:10 - 14:30    Zdzisław Oszczęda

                          Zastosowanie wyników badań w medycynie, kosmetyce i przemyśle

                          NANTES - SYSTEMY NANOTECHNOLOGII
14:30 - 14:50    Dr Bożena E. Malinowska

                          Technologia NAVIA^{®} w produktach kosmetycznych

14:50 - 15:10    Przerwa kawowa

      15:10           Sesja Rola i rozwój nanotechnologii w medycynie (Prowadzący: M. Michalska)

15:10 - 15:25    Dr Małgorzata Maliszewska-Mazur
                          Nanotechnologia - aspekty środowiskowe

15:25 - 15:40    Dr Tomasz Puzyn

                          Ocena ryzyka nanocząstek dla zdrowia człowieka i środowiska
                          przyrodniczego w oparciu o metody komputerowe

15:40 - 15:55    Dr Jacek Doskocz

                          Rola klastrów i centrów w nauce dla gospodarki

15:55 - 16:10    Dr Beata Kalska-Szostko

                          Nanotechnologia wczoraj i dziś na Uniwersytecie w Białymstoku

16:10 - 16:25    Prof. Witold Łojkowski

                          Podsumowanie

16:25 - 17:00    Przerwa kawowa
      17:00          Robocza kolacja

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy

Organizatorzy

Organizatorem Konferencji jest Instytut Wysokich Ciśnień PAN, oraz Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

workshop jest organizowany w  ramach ralizacji projektu ERA-NET MATERA , Nr Decyzji 435/ERA-NET/2009, Nr Umowy NCBiR /ERA-NET-MATERA/2/2009, realizowany w latach 2009 - 2012.

Naukowym koordynatorem konferencji jest Prof Witold Łojkowski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN oraz Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. 

Terminy i opłaty konferencyjne

Druga krajowa konferencja NANOTECHNOLOGIA-PL odbyła się dnia 19 września 2011 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej.

Udział w konferencji był bezpłatny.

Dojazd

Plac Politechniki jest łatwo dostępny w centrum Warszawy - stacja metra Politechnika

Miejsce

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Mała Aula - wykłady, sesja posterowa, spotkania

Spotkanie towarzyskie

Robocza kolacja

Na zakończenie spotkania odbyła się robocza kolacja, w czasie której uczestnicy konferencji dzielili się spostrzeżeniami i uwagami, nawiązywali kontakty.

.

.

Patronat medialny sesji Nanotechnologia PL

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET