Spotkanie na temat strategii nanotechnologii w Polsce

Niniejsza strona służy ułatwieniu organizacji dwóch spotkań z zakresu strategii rozwoju nanotechnologii w Polsce

 Sptotkanie 1. Szablon prezentacji: patrz "Downloads"

08.04.2008, sala 123 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej:

12.00 do 14.00: Zebranie zespołu który opracował w 2007 roku Raport o Strategii Nanotechnologii w Polsce.

14.00  do 17.00, w tej samej sali: prezentacje projektów badawczych.

Spotkanie 2 . Szablon prezentacji patrz "Downloads"

 09.04.2008, Sala Seminaryjna IWC PAN, Sokołowska 29/37 01-142 Warszawa

11.00 - 15.00: Prezentacje projektów z zakresu nanoproszków oraz dyskusja o strategii badań.

  Dla ułatwienia organizacji bardzo prosimy chętnych do uczestniczenia w spotkaniu o zarejestrowanie się. Jeśli ktoś uczesniczył w konferencji organizowanej przy pomocy portalu administrowanego przez Pielaszek Research, to jego dane są w systemie i wypełnianie jest bardzo łatwe.

Szablon prezentacji

Szzablon na 1 spotkanie, we Wtorek 8go kwietnia: patrz Downloads.

Szablon na 2gie Spotkanie, w Srode 9go kwietnia: patrz Downloads.
Ze względu na dużą liczbę spodziewanych prezentacji, drugi Szablon jest krótki.

Na przykładzie nanokompozytów polimerowych pokazuję szablon 5 min prezentacji na temat nanoproszków. Wg tego szablonu poproszę też rejestrować abstrakty.

Szablon wypełniony przykładowo dla nanokompozytów:

Dla :Użytkowników tworzyw sztucznych lub firm poszukujących zamienników dla metali

Który potrzebuje : Większej odporności na ścieranie, wytrzymałości, niepalność,, gazoszczelność lub specjalnych własności: optycznych, magnetycznych, bakteriobójczych

Proponujemy: Nanokompozyty polimerowe,

Znamienne tym, że W polimerze rozproszone są nanocząstki w ilości 1-2%

Zaleta, na tle istniejących  rozwi ązań : Nanocząstki są niewidoczne gdy rozproszone w polimerze, a jednocześnie istotnie polepszają własności materiału.
Nie jest to dodawanie ekologicznie wątpliwych chemikaliów tylko neutralnych tlenków lub minerałów.
Uzyskuje się radykalne poprawienie własności materiału
Istnieją w Polsce technologie odpowiednich nanoproszków oraz rozpoczyna się produkcja przemysłowa nanonapełniaczy.

Możliwość zastosowań: - w perspektywie 2-5 lat:


Konsorcjum: lider i członkowie:

Kwota:
Gdzie jest zamiar składać:

Organizatorzy

We wszelkich sprawach organizacyjnych proszę pytać się:
Mgr Joanna Sobczyk, +48 22 8880006, e-mail jsobczyk@unipress.waw.pl

W sprawach merytorycznych:

Witold Łojkowski, +48 22 8880006, e-mail wl@unipress.waw.pl