Witamy

IX MULTIDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKI O LEKU
12 maja - 14 maja 2014
 • Hotel Cztery Wiatry SPA & SPORT RESORT
  Korytnica k/Szydłowa
 • Hotel położony jest w lesie na obrzeżu Gór Świętokrzyskich nad zalewem Chańcza
 •  http://www.czterywiatry.pl/

MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY  IX MKNOL

Wykładowcy

 LISTA WYKŁADOWCÓW ZAPROSZONYCH NA IX MKNOL  

 • Dorota Gryko - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa - "New Tetrapyrrole Derivatives as NO-Independent sGC Activators"
 • Robert Hołyst - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Zakład Fizykochemii Miękkiej Materii, Warszawa - "Biologistics in bacteria: protein motion and gene regulation"
 • Katarzyna Koziak - Uniwersytet Medyczny, Zakład Biochemii Ogólnej i Żywności, Warszawa - "The molecular basis for therapeutic effectiveness of β-escin"
 • Maria Koziołkiewicz - Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - Łódź - "Lysophospholipids - mechanisms of action and perspectives of the use in therapy"
 • Jacek Kuźnicki - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa - "Genetic basis of brain diseases"
 • Mieczysław Mąkosza - Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa - "Synthesis of indoles via nucleophilic substitution of hydrogen in nitroarenes"
 • Grzegorz Mlostoń - Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej - Łódź - "On the Border Line of Concerted and Nonconcerted Mechanisms in the [2+3]-Cycloaddition Reactions"
 • Jerzy Z. Nowak - Uniwersytet Medyczny, Zakład Farmakologii - Łódź - "AMD - the retinal disease with unidentified etiopathogenesis: in seach of effective therapeutic agents"
 • Maria Nowakowska - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kraków - "Nano/micro drug carriers"
 • Jerzy Ostrowski - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa - "Cancer genome: perspectives for the practical use of next-generaton sequencing"
 • Anna Tylki-Szymańska - Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Chorób Metabolicznych, Endokrynologii i Diabetologii, Warszawa - "Rare diseases in diagnosis, medical practice and therapy"
 • Joanna Wietrzyk - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław - "Anticancer activity of vitamin D, genistein and indoloquinoline analogs"
 • Krzysztof Woźniak - Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii, Warszawa - "What modern crystallography can add to pharmaceutical research?"
Wszystkie wykłady będą prezentowane w języku polskim.

Organizatorzy

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Grzegorz Grynkiewicz - Przewodniczący

dr Katarzyna Filip - Sekretarz

prof. dr hab. Osman Achmatowicz

prof. dr hab. Jacek Bojarski

prof. dr hab. Aleksander P. Mazurek

prof. dr hab. Andrzej Kutner

prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

prof. dr hab. Andrzej Leś

prof. dr hab. Jerzy Ostrowski

KOMITET ORGANIZACYJNY

prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek - Przewodniczący

dr Katarzyna Badowska-Rosłonek - v-ce Przewodnicząca

Michał Beczkowicz - Organizator

Joanna Krzewicka

Agnieszka Pytka

Marta Pieróg

Piotr Michalak

Nagrody

Konkurs o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego

 • Instytut Farmaceutyczny ustanowił Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego, dla upamiętnienia wybitnego nauczyciela akademickiego i twórcy oryginalnych leków.
 • Nagroda i Medal przyznawane są co dwa lata za wybitne wyniki naukowe w dziedzinie chemii leków.
 • Nagroda i Medal przyznawane są pracownikom nauki, którzy w chwili zgłaszania nie ukończyli 40 roku życia.
 • Każdorazowo przyznawana jest jedna Nagroda i Medal.
 • Wysokość Nagrody wynosi 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych).
 • Wręczenie Nagrody i Medalu im. Stanisława Binieckiego nastąpi podczas IX Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku.
 • Prawo zgłaszania kandydatów do Konkursu mają wszyscy samodzielni pracownicy naukowi.
 • Zgłoszenia kandydatów powinny być dokonywane na piśmie do Instytutu Farmaceutycznego na adres: Instytut Farmaceutyczny, Komitet Naukowy IX MKNOL 2014, 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 z dopiskiem na kopercie: "Konkurs o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego".
 • Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody i Medalu upływa w dniu 28.02.2014 r. Informujemy, że zgłoszenia opatrzone na kopercie stemplem pocztowym z datą późniejszą niż 28.02.2014 r nie będą rozpatrywane w bieżącej edycji Konferencji.
 • Regulamin Konkursu o Nagrodę i Medal im. Stanisława Binieckiego jest zamieszczony na stronie internetowej Instytutu Farmaceutycznego
  http://www.ifarm.waw.pl/pdf/regulamin.pdf

Streszczenia i prezentacje

Organizatorzy IX MKNOL 2014 informują, że każdy Uczestnik w Programie konferencji może umieścić dwa doniesienia:
• dwa plakaty, lub
• komunikat ustny i plakat, lub
• wykład i plakat
Językiem Konferencji jest język polski i w nim należy przygotować prezentacje ustne i posterowe. Jedynie streszczenia do Book of Abstracts oraz materiały pokonferencyjne do czasopisma Acta Poloniae Pharmaceutica przygotowywane są w języku angielskim.

Streszczenia wykładów zaproszonych, komunikatów i prezentacji posterowych należy przesłać on-line do recenzji do dnia 15.03.2014r

Uwaga  Wymiary tablic na postery: 99 cm (szer.) x 240 cm (wys.)

Maksymalny wymiar posteru: A0 (orientacja pionowa)

Publikacje konferencyjne

Po zakończeniu IX MKNOL organizatorzy planują jak zawsze, opublikowanie w specjalnym zeszycie Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research prac prezentowanych w czasie Konferncji.
Autorzy będą proszeni o przygotowanie opracowań swoich wyników w języku angielskim, ściśle według instrukcji czasopisma Acta Poloniae Pharmaceutica oraz złożenie ich u sekretarza w czasie trwania Konferencji. 

Informacje dla Sponsorów

Instytut Farmaceutyczny od 1999r jest organizatorem kolejnych edycji Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku. Obecna IX MKNOL 2014 odbędzie w dniach 12 - 14 maja 2014r w Hotel Cztery Wiatry SPA & SPORT RESORT na obrzeżu Gór Świętokrzyskich nad zalewem Chańcza (Korytnica k/Szydłowa).

IX MKNOL jest kolejnym, organizowanym w cyklu dwuletnim, wydarzeniem naukowym, które stanowi integracyjne forum prezentacji wyników badań, wymiany poglądów i wielopłaszczyznowych dyskusji. Organizatorzy kierują zaproszenie do chemików i farmaceutów różnych specjalizacji, analityków, klinicystów, biochemików, specjalistów w dziedzinie formy leku, przedstawicieli ośrodków akademickich, towarzystw naukowych, instytutów badawczych oraz przemysłu.

Serdecznie zapraszamy Państwa Firmę do udziału w tym ważnym wydarzeniu naukowym oraz dołączenie do grona Sponsorów. Odnośnie szczegółów dotyczących przygotowanych pakietów sponsorskich zapraszamy do zapoznania się z poniższym plikiem lub indywidualnego kontaktu.

Terminy i opłaty

Aby uzyskać nr konta na które należy dokonać wpłaty, Uczestnik musi wcześniej przeprowadzić pełną procedurę rejestracji, która polega na wypełnieniu elektronicznej wersji formularza "Wpisowe i usługi", przeliczeniu należności, a następnie złożeniu zamówienia co spowoduje przejście do okna "Płatności". Należy wybrać "Przelew" jako metodę płatności. W okienku "Finalizacja" kliknąć na przycisk "Dalej" co przeniesie Uczestnika do nowego okna, w którym należy kliknąć na przycisk "Instrukcja dokonania przelewu z numerem konta". Po wykonaniu tej czynności pojawi się informacja gotowa do wydruku  z numerem konta, numerem NIP, adresem Instytutu Farmaceutycznego. 

Przewidywany koszt udziału w IX MKNOL 2014 obejmujący opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne, noclegi w dniach 11-14 maja 2014r, wyżywienie od kolacji w dniu 11 maja do śniadania w dniu 15 maja uzależniony jest od terminu dokonania opłaty:

Do 31.03.2014
Wysokość opłat (PLN)
Po 31.03.2014
Wysokość opłat (PLN)
Uczestnik        1700,00 + 23%VAT: 2091,00       1900,00 + 23%VAT: 2337,00
Uczestnik - Doktorant        1300,00 + 23%VAT: 1599,00       1500,00 + 23%VAT: 1845,00
Osoba towarzysząca        1500,00 + 23%VAT: 1845,00       1600,00 + 23%VAT: 1968,00
Przedstawiciel Firmy        1700,00 + 23%VAT: 2091,00       1900,00 + 23%VAT: 2337,00
Powierzchnia wystawiennicza          900,00 + 23%VAT: 1107,00        1100,00 + 23%VAT: 1353,00

Podróż

Organizatorzy IX MKNOL 2014 planują zorganizowanie w dniu 11 maja 2014 r transportu autokarowego z Kielc do Hotelu Cztery Wiatry w Szydłowie oraz w dniu 15 maja 2014 r w kierunku odwrotnym. W związku z tym prosimy Uczestników o zaznaczenie w elektronicznym Formularzu Rejestracyjnym czy jesteście Państwo zainteresowani przewozem autokarowym.

Informacja dot. transportu autokarowego

W dniu 11 maja 2014r oznakowany autokar do przewozu uczestników IX MKNOL do Hotelu Cztery Wiatry, podstawiony będzie w Kielcach w pobliżu Dworca Kolejowego o godzinie 17:00 i 20:00.
Przewóz autokarem dot. wyłącznie osób, które chęć skorzystania z tej formy transportu zadeklarowały w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

Na miejscu

Hotel Cztery Wiatry położony jest w lesie na obrzeżu Gór Świętokrzyskich nad zalewem Chańcza, w otulinie parków krajobrazowych i przepięknych sadów, tuż obok Szydłowa.

Budynek położony jest  na skarpie wśród ogromnych brzóz i świerków. Teren obiektu to pięciohektarowa zalesiona i ogrodzona działka z licznymi atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci.

Podróż do Hotelu Cztery Wiatry nie zajmie Państwu wiele czasu, np. z Warszawy jest tylko 198 km a z Krakowa 120 km.

Dzięki specyficznemu położeniu na południowych, wygrzanych stokach Gór Świętokrzyskich i bliskości dużego zalewu panuje tu znakomity mikroklimat - bardzo mało opadów i ogromna ilość słonecznych dni.

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Konferencji:

Michał Beczkowicz

tel. kom. (+48) 607 217 211

tel. (+48 22) 456 38 64

fax. (+48 22) 456 38 75

email: [email protected]