UWAGA!
Nowy, tani hotel.

Rejestracja: www.science24.com/kptg11/reg-pl

Registration: www.science24.com/kptg11/reg-en

Pomoc techniczna: (22)6213116, (22)6284548


Ważne daty

Program Kongresu 4-6 czerwca 2004 - wersja ostateczna

Żurnal elektroniczny (streszczenia)

Teatr Wielki 

 

 

Sponsorzy strategiczni
sponsorzyXI Kongres

Polskiego Towarzystwa

Gastroenterologii


Teatr Wielki

Warszawa, 4- 6 czerwca 2004 r.Szanowni Państwo,

 

W imieniu organizatorów - Kliniki Gastroenterologii CMKP oraz Polskiej Fundacji Gastroenterologii - mamy przyjemność zaprosić Państwa na XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, który odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2004 roku. Miejscem obrad będą Teatr Wielki i Teatr Narodowy w Warszawie. W dniu 4 czerwca b.r. przewidziany jest kurs podyplomowy organizowany przez European Association of Gastroenterology and Endoscopy (EAGE) i zatytułowany "Novel developments in digestive oncology".

Celem Kongresu jest przedstawienie postępów w nauce i praktyce gastroenterologicznej. Zachęcamy Państwa do przysyłania prac oryginalnych – najlepsze z nich będą prezentowane w formie ustnej w czasie sesji plenarnej. Mamy nadzieję, że wezmą Państwo aktywny udział w merytorycznych dyskusjach, wymianie informacji i doświadczeń. W programie Kongresu i towarzyszącego kursu EAGE znajdą się wykłady "state-of-the art" wygłaszane przez wysokiej klasy ekspertów, dyskusje panelowe i interdyscyplinarne, analizy przypadków oraz sympozja dydaktyczne demonstrujące osiągnięcia światowej i polskiej gastroenterologii. Przewidujemy szeroki udział firm farmaceutycznych i producentów sprzętu związanych z diagnostyką i leczeniem chorób przewodu pokarmowego. Osobom towarzyszącym przedstawiamy ofertę turystyczną.

Oczekujemy Państwa w Warszawie w dniach od 4 do 6 czerwca 2004 r. 

Komitet Organizacyjny XI Kongresu PTG
XI Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

pod patronatem

Jolanty Kwaśniewskiej

małżonki Prezydenta RPOrganizatorzy

Klinika Gastroenterologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

i Polska Fundacja Gastroenterologii w Warszawie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Eugeniusz Butruk

Komitet Naukowy Kongresu 

Prof. dr hab. Eugeniusz Butruk - Przewodniczący
Prof. dr hab. Witold Bartnik Prof. dr hab. Wiktor Łaszewicz
Prof. dr hab. Tomasz Mach Prof. dr hab. Ewa Małecka- Panas
Prof. dr hab. Krzysztof Bielecki Prof. dr hab. Krzysztof Marlicz
Prof. dr hab. Józef Bogdał Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Prof. dr hab. Jan Chojnacki Prof. dr hab. Jerzy Ostrowski
Dr hab. Danuta Celińska- Cedro Dr n. med. Jacek Pachlewski
Prof. dr hab. Krzysztof Celiński Prof. dr hab. Wiesław Pawlik
Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka - Szaflarska Prof. dr hab. Leszek Paradowski
Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski Dr hab. Marek Pertkiewicz
Prof. dr hab. Michał Drews Prof. dr hab. Zbigniew Puchalski
Prof. dr hab. Jan Dzieniszewski Dr hab. Jarosław Reguła
Prof. dr hab. Adam Dziki Dr hab. Wrzesław Romańczuk
Prof. dr hab. Antoni Gabryelewicz Prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
Prof. dr hab. Zbigniew Gonciarz Prof. dr hab. Józef Ryżko
Prof. dr hab. Krzysztof Grafowski Prof. dr hab. Maria Słomka
Prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak Prof. dr hab. Marian Smoczyński
Prof. dr hab. Andrzej Habior Prof. dr hab. Jerzy Socha
Prof. dr hab. Franciszek Iwańczak Prof. dr hab. Teresa Starzyńska
Prof. dr hab. Zbigniew Knapik Prof. dr hab. Jan Stasiewicz
Prof. dr hab. Stanisław Konturek Dr hab. Hanna Szajewska
Prof. dr hab. Andrzej Kryszewski Prof. dr hab. Adam Szeląg
Dr hab. Maciej Krzakowski Prof. dr hab. Maciej Świątkowski
Prof. dr hab. Jan Kulig Prof. dr hab. Roman Tomecki
Prof. dr hab. Krzysztof Kulig Prof. dr hab. Grzegorz Wallner
Prof. dr hab. Krzysztof Linke

 

Sekretariat XI Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

"CONGRESS-OR"

Biuro Kongresów i Turystyki

ul. Żurawia 47 lok. 304

00-680 Warszawa

tel. / fax. ( + 48 22 ) 621-31-16 ; 628- 45- 48

e-mail: p.ornatkiewicz@congressor.com.pl

http://www.science24.com/kptg11

Ważne Daty

Miejsce obrad

Teatr Wielki, Pl. Teatralny 1

Teatr Narodowy, Pl. Teatralny 3

 

Walne zebranie delegatów PTG-E

Piątek, 4 czerwca 2004 r., godz. 16.30-18.30, Teatr Narodowy

Rejestracja podczas trwania Kongresu

Centralna Recepcja Kongresu czynna będzie w miejscu obrad - w Teatrze Wielkim w następujących dniach i godzinach:

Dzień: Godziny:
4 czerwca 2004 r. 14:00 – 20:00
5 czerwca 2004 r. 07:00 – 19:30
6 czerwca 2004 r. 08:00 – 16:00

Odbiór materiałów kongresowych będzie możliwy tylko w Centralnej Recepcji Kongresu. Prosimy o zabranie dowodów wpłat.

Identyfikatory

Na sale obrad, wystawę firm farmaceutycznych oraz imprezy towarzyszące wstęp będą mieli wyłącznie posiadacze plakietek indentyfikacyjnych Kongresu.

Komunikacja i parkingi

Dojazd do Teatru Wielkiego z Dworca Centralnego w Warszawie oraz Portu Lotniczego Okęcie: linia autobusowa 175 do przystanku Miodowa, (dojście do budynku według dołączonego planu), czas trwania przejazdu z dworca to około 20 minut, a z lotniska około 50 minut.

Parkowanie samochodów: plac przed Teatrem Wielkim (w piątek, 4 czerwca, w godz. 8.00-18.00 opłata za godzinę parkowania wynosi 2,5 PLN, w sobotę i niedzielę parkowanie jest bezpłatne; parking jest niestrzeżony).

Ramowy Program Kongresu

Sesje plenarne

 1. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa
 2. Choroby zależne od kwasu solnego
 3. Choroby wątroby
 4. Ustna prezentacja najlepszych plakatów

Sesje programowe

 1. Choroby trzustki
 2. Maraton wideoendoskopii
 3. Choroby jelita grubego
 4. Gastroenterologia doświadczalna
 5. Gastroenterologia pediatryczna
 6. Leczenie żywieniowe w gastroenterologii
 7. Leczenie probiotykami
 8. Chirurgia gastroenterologiczna
 9. Choroby przełyku
 10. Choroby dróg żółciowych
 11. Skutki działania NPLZ na przewód pokarmowy
 12. Z ostatniej chwili- pytania i odpowiedzi

Język Kongresu: polski i angielski

Kurs EAGE

W przeddzień obrad Kongresu, 4 czerwca 2004 r., odbędzie się kurs podyplomowy EAGE "Postępy w onkologii przewodu pokarmowego" ("Novel developments in digestive oncology"). Kurs jest przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych chorobami nowotworowymi przewodu pokarmowego. Językiem wykładowym będzie język angielski.

Tematyka sesji szkoleniowych – prowadzonych przez międzynarodowe grono specjalistów – będzie obejmować nowotwory wszystkich odcinków przewodu pokarmowego, problematykę badań przesiewowych, postępowanie w stanach przedrakowych, standardy diagnostyki,

leczenia i nadzoru. W programie kursu znajdą się wykłady "state-of-the art" oraz dyskusje z aktywnym udziałem słuchaczy. Mamy nadzieję, że korzyść merytoryczną odniosą lekarze wszystkich specjalności, którym są bliskie problemy onkologii gastroentreologicznej.

Kurs rozpocznie się w piątek, 4 czerwca, o godz. 8.30 w Teatrze Narodowym.

 

Ramowy program kursu EAGE:

Session I – Cancer of Oesophagus and Cardia

Session II - Gastric Malignancy

Session III - Colorectal Cancer

Session IV - Biliopancreatic Malignancy

Zgłaszanie streszczeń

Zapraszamy do przesyłania streszczeń własnych prac na XI Kongres PTG-E. Prosimy uważnie przeczytać poniższą informację i postępować według przedstawionych zasad. Niedostosowanie się do zaleceń spowoduje odrzucenie streszczenia.

Zasady zgłaszania

Termin zgłaszania streszczeń upływa 19.04.2004 r. Akceptujemy tylko prace oryginalne, które nie były publikowane w polskich czasopismach ani nie były prezentowane na konferencjach w Polsce. Przyjmowane będą streszczenia przesłane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularze dostępne pod adresem:

http://www.science24.com/kptg11/reg

Po zalogowaniu należy wybrać punkt 'Edit abstract' i postępować zgodnie z instrukcją. Zgłoszenie abstraktu oznacza deklarację, że praca uzyskała akceptację lokalnej Komisji Etycznej (jeśli dotyczy) i nie była publikowana w polskich czasopismach ani nie była prezentowana na konferencjach w Polsce. Należy wypełnić pola autorów, afiliacji i sesji, której dotyczy prezentacja. Abstrakt zostanie zamieszczony w książce abstraktów w takiej formie, w jakiej jest widoczny na ekranie podczas edycji (organizatorzy nie będą wprowadzać żadnych zmian). Autor może dokonywać korekt abstraktu po jego zgłoszeniu za pomocą tego samego edytora on-line, który posłużył do zgłoszenia, jednak nie później niż do 19.04.2004 r.
Ewentualne pytania dotyczące rejestracji abstraktów prosimy kierować do sekretariatu konferencji.

Przyjmowane są streszczenia dotyczące jednej z poniższych sesji:

Uwaga! Nie przyjmujemy zgłoszeń do sesji wideoendoskopowej, w której znajdą się tylko prezentacje na zaproszenie.

Wymagania techniczne dotyczące tekstu

Streszczenie powinno składać się z jasno wyróżnionych części, podanych w następującej kolejności: wstęp, cel/e pracy, metodyka, wyniki oraz wnioski. Ewentualne skróty powinny być objaśnione w tekście. W tekście można używać indeksów dolnych i górnych. Maksymalna długość streszczenia powinna wynosić 1900 znaków ze spacjami (co odpowiada około 250 wyrazom). Streszczenia o nadmiernej długości zostaną automatycznie obcięte przez elektroniczny system rejestracyjny do podanych rozmiarów.

Zasady przyjmowania i oceny streszczeń

Po wysłaniu streszczenia autor otrzyma elektronicznie (e-mail) potwierdzenie odebrania streszczenia, w kilka minut od zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania zwrotnego e-mailu prosimy sprawdzić poprawność adresu e-mail podanego podczas rejestracji (opcja "Personal Data").

Jeśli adres okaże się poprawny, prosimy pilnie kontaktować się telefonicznie lub faxem z Sekretariatem Kongresu, tel. 621-31-16; 628-45-48.

Streszczenia będą oceniane anonimowo przez Komitet Naukowy. Autorzy otrzymają informację o przyjęciu lub odrzuceniu streszczenia drogą elektroniczną do 04.05.2004r. Streszczenia zaakceptowanych prac zostaną udostępnione on-line po zakończeniu kongresu.

Wszystkie zaakceptowane prace będą przedstawione w formie plakatów, a wybrane także ustnie w sesjach programowych. Najlepsze prace będą prezentowane ustnie w sesji plenarnej 4 (plakatowej). Dlatego autorzy wszystkich plakatów są proszeni o przygotowywanie ustnego wystąpienia z maksymalnie 5 przeźroczami.

Przygotowanie materiałów audiowizualnych

W miejscach obrad będą wydzielone pomieszczenia do przygotowania prezentacji multimedialnych, wyposażone w niezbędny sprzęt. Materiały w postaci plików zapisanych na dyskietkach lub dyskach CD w systemie Windows 95, 98 lub 2000 należy przekazać obsłudze technicznej sprzętu projekcyjnego co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem sesji. Przewidujemy wyłącznie komputerową prezentację slajdów.

 

Opłaty kongresowe

 

Do 30 kwietnia 2004 r.

Po 30 kwietnia 2004 r.

Członkowie PTG-E

350 PLN

500 PLN

Osoby nie należące do PTG-E

450 PLN

600 PLN

Słuchacze studiów doktoranckich

200 PLN

200 PLN

Osoby towarzyszące

100 PLN

150 PLN

Opłata za uczestnictwo w kursie EAGE

 

Do 30 kwietnia 2004 r.

Po 30 kwietnia 2004 r.

Członkowie EAG-E z Polski

Bez opłaty

Bez opłaty

Pozostałe osoby

200 PLN

250 PLN

Opłata kongresowa obejmuje

Opłata za udział w kursie EAG-E obejmuje

Opłata dla osób towarzyszących obejmuje:

REJESTRACJA

Karta Zgłoszenia

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Kongresie są proszone o wypełnienie Karty Zgłoszenia on-line, dostępnej na stronie Internetowej Kongresu:

http://www.science24.com/kptg11/reg

Kartę Zgłoszenia on-line z zaznaczeniem opłat kongresowych, wybranego hotelu (patrz: tabela – hotele) lub innych świadczeń, prosimy przesłać drogą elektroniczną do biura Congress-Or, Biuro Kongresów i Turystyki w terminie: do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Po otrzymaniu przez biuro Congress-Or BKiT Karty Zgłoszenia on-line oraz należności za rejestrację i pozostałe świadczenia, każdy uczestnik otrzyma e-mailem potwierdzenie udziału w Kongresie, rezerwacji hotelu i innych zamówionych świadczeń.

Opłaty

Płatności, za świadczenia podane w Euro należy dokonywać w złotych polskich (PLN) wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu wpłaty.

Przy dokonywaniu wpłat uprzejmie prosimy o podanie imienia, nazwiska uczestnika oraz kodu: 88-304/GASTRO.

Płatności można dokonywać:
 • za pomocą przelewu bankowego na konto:

"CONGRESS-OR" Biuro Kongresów i Turystyki
Nazwa banku: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
Oddział: O/Warszawa
Numer konta: 14 1060 0076 0000 4010 4024 2223
SWIFT: BPHKPLPK

Warunki rezygnacji:

Wszelkich zmian i anulacji prosimy dokonywać pisemnie: pocztą, faxem lub e-mailem.

Istnieje możliwość przepisania wniesionych opłat na inną wskazaną osobę po wcześniejszym porozumieniu się z Sekretariatem Kongresu.

ZAKWATEROWANIE

Dla uczestników Kongresu oferujemy zakwaterowanie w Warszawie w niżej wymienionych hotelach.

 

HOTELE

Rezerwacjia do 30 kwietnia 2004 r.

Hotel

Pokój

za dobę

Cena w Euro

Odległość od miejsca obrad

Sofitel -Victoria Warsaw

*****

1-osobowy

2-osobowy

110 Euro

132 Euro

10 min. pieszo

Le Royal Meridien Bristol

*****

1-osobowy

2-osobowy

84 Euro

108 Euro

10 min. pieszo

Europejski
***

1-osobowy

2-osobowy

77 Euro

88 Euro

10 min. pieszo

Novotel Centrum ***

1-osobowy

2-osobowy

73 Euro

84 Euro

3 przystanki tramwajem

plus 5 min. pieszo

Grand

***

1-osobowy

2-osobowy

49 Euro

58 Euro

4 przystanki autobusowe plus 8 min. pieszo

Metropol

***

1-osobowy

2-osobowy

44 Euro

60 Euro

3 przystanki tramwajem

plus 5 min. pieszo

Campanile

**

1-osobowy

2-osobowy

51 Euro

58 Euro

20 min. tramwajem

Alpina

*

1-osobowy

2-osobowy

36 Euro

42 Euro

25 min. autobusem

Nowy, tani hotel


Portos

*

1-osobowy

2-osobowy

20 Euro

24 Euro

35 min. autobusem E-2 lub 519

Ceny obejmują koszt jednego noclegu ze śniadaniem i zawierają podatek VAT. Uczestnik zamierzający skorzystać z zakwaterowania proszony jest o wpłacenie depozytu hotelowego w wysokości jednej doby hotelowej w wybranym hotelu do dnia 30 kwietnia 2004 r., który będzie podstawą do dokonania rezerwacji.

Depozyt pomniejszy koszty rozliczenia hotelu. Można również wpłacić należność za cały okres pobytu.

Brak wpłaty depozytu hotelowego w podanym terminie będzie oznaczał rezygnację z hotelu. Potwierdzenie zakwaterowania w wybranym hotelu uzależnione jest od kolejności zgłoszeń.

Rezerwacje hoteli zgłaszane po terminie będą zapewniane w miarę posiadanych miejsc w hotelach oferowanych w komunikacie lub innych hotelach o zbliżonym standardzie.

Opłaty za zakwaterowanie w każdym z wymienionych hoteli będą pobierane podczas rejestracji w Recepcji Kongresu w Teatrze Wielkim (uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dowodów wpłat).

 

Program Imprez Towarzyszących- Dodatkowych

(nie wchodzących w opłaty kongresowe)

5 czerwca 2004 r. , sobota , godz. 9.30 – 14.00

Koszt: 140 PLN od osoby

Koszt obejmuje: autokar , bilet wstępu na Zamek, opiekę pilota - przewodnika

6 czerwca 2004 r. , niedziela , godz. 9.15 –15.00

Koszt : 275 PLN od osoby

Koszt obejmuje: autokar w obie strony ,opiekę pilota - przewodnika, zwiedzanie domu Fryderyka Chopina i parku, koncert oraz obiad w lokalnej karczmie.

Prosimy o zaznaczenie na Karcie Zgłoszenia on-line wybranych imprez.
Imprezy dodatkowe będą zorganizowane w przypadku zgłoszenia się wymaganej liczby osób.

Uczestnictwo w imprezach dodatkowych wymaga wniesienia 100% wpłaty na konto "Congress-Or" Biura Kongresów i Turystyki (patrz: "Opłaty"). W przypadku rezygnacji obowiązują warunki anulacji.

Ceny hoteli i imprez towarzyszących obejmują podatek VAT obowiązujący na styczeń 2004 r.

 

 

UWAGA!

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Kongresu:

"CONGRESS-OR"

Biuro Kongresów i Turystyki

ul. Żurawia 47 lok. 304

00-680 Warszawa

tel. / fax. ( + 48 22 ) 621-31-16 ; 628-45-48

e-mail: p.ornatkiewicz@congressor.com.pl

 

Mapka