Current Economic and Social Topics 2015

 on-line journal

City
Participants
Firm

Albania

Tirana 4 University of Tirana, Faculty of Economics
Tirana 1 European University of Tirana

Armenia

Yerevan 2 AUGEN LLC Construction and Engineering
Yerevan 1 Armenian National Agrarian University
Yerevan 1 Institue of Adinfosys

Brazil

Rio de Janeiro 1 Instituto Nacional de Ciencia e Tecnologia de Sistems Complexos
Sao Leopoldo 1 Universidade do Vale dos Sinos

China

Lodz 1 University of Lodz, fellow
Shanghai 1 Shanghai Fiannce University

Czech Republic

Prague 1 University of Economics Prague

Indonesia

Bandung 1 Widyatama University
Surabaya 1 Universitas Ciputra

Iran

Hamadan 1 Sayyed Jamaleddin Asadabadi University
Rasht 1 Islamic Azad University

Iraq

Babylon 1 University of Babylon

Pakistan

Peshawar 1 Institute of Management Sciences

Poland

Łódź 5 University of Lodz, Faculty of Management, Department of Finance and Strategic Management
Szczecin 5 University of Szczecin, Faculty of Economics and Management
Warszawa 5 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Szczecin 4 Uniwersytet Szczeciński
Katowice 3 Department of Demography and Economic Statistics, University of Economics in Katowice
Łódź 3 University of Lodz
Lodz 2 University of Lodz, Faculty of Management
Łódź 2 University of Lodz, Katedra Ekonomii Przemyslu i Rynku Kapitalowego
Łódź 2 Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Siemianowice Śląskie 2 Nie dotyczy
Sopot 2 Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania
Toruń 2 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, WNEiZ, Katedra Ekonometrii i Statystyki
Warsaw 2 University of Warsaw
Warsaw 2 Warsaw University of Life Sciences
Białystok 1 Bialystok University of Technology, Faculty of Management
Białystok 1 Politechnika Białostocka
Gdańsk 1 University of Gdansk
Katowice 1 University of Economics in Katowice
Kraków 1 AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science
Lodz 1 University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
Łódź 1 Medical University of Łódź
Łódź 1 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
Łódź 1 Technical University of Łódź
Łódź 1 University lodz factory of mathematics and computer science
Łódź 1 University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Chait of International Economic Relations
Łódź 1 University of Lodz, Faculty of Management, Department of Entrepreneurship and Industrial Policy
Łomża 1 Państwowa Wyższa Szkoła Infomatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Społeczno-Humanistyczny
Poznań 1 Poznań University of Economics
Poznań 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Rzeszów 1 Rzeszow University of Technology
Rzeszów 1 Rzeszów University of Technology, Dept of Quantitative Methods in Economy
Szczecin 1 Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie
Szczecin 1 University of Szczecin, Faculty of Economics and Management, Department of Statistics
Toruń 1 Nicolaus Copernicus University in Toruń
Toruń 1 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Warsaw 1 International Women Forum at Warsaw School of Economics
Warsaw 1 University of Finance and Management in Warsaw
Warsaw 1 University of Warsaw, Faculty of Economic Sciences
Warsaw 1 Warsaw School of Economics
Warsaw 1 Warsaw School of Economics, Banking and Insurance Institute
Warsaw 1 Warsaw University
Warszawa 1 Bank Zachodni WBK S. A.
Warszawa 1 Gielda Papierow Wartosciowych
Warszawa 1 Instytut Farmaceutyczny
Warszawa 1 Szkoła Główna Handlowa
Warszawa 1 Uczelnia Łazarskiego
Warszawa 1 Warsaw School of Economics

Russian Federation

Moscow 1 M.V. Lomonosov Moscow State University

Slovakia (Slovak Rep.)

Nitra 1 Slovak Univeristy of Agriculture in Nitra

South Africa

Pretoria 1 Alliance Francaise de Pretoria

Spain

Madrid 2 Universidad Autonoma de Madrid
Toledo 2 University of Castilla-La Mancha
Madrid 1 Universidad Complutense de Madrid

Turkey

Aksaray 1 Aksaray University

United Kingdom

Southampton 1 University of Southampton

United States

New York, NY 1 PACE University
Orlando, FL 1 Stetson University
Philadelphia 1 Philadelphia University
Philadelphia 1 University of Pennsylvania
© 1998-2019 pielaszek research, all rights reserved Powered by the Conference Engine